Důležité upozornění - více ZDE

 Jste senior nebo máte blízkého člověka, který:

  • již nemůže být sám doma,
  • je umístěn na ODN (nemocnice) a nemůže se vrátit do svého přirozeného domácího prostředí,
  • potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, kterou není schopna rodina nebo jiná sociální služba zajistit,

Nemějte obavy a kontaktujte naše sociální pracovníky. 

Všem zájemcům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří nás kontaktují nebo navštíví Domov pro seniory Jevišovice osobně, budou podány informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Všichni zájemci mají možnost osobně se seznámit s prostředím a chodem Domova. Naší snahou je, aby zájemce či rodinní příslušníci věděli, co mohou od našich služeb očekávat a jakým způsobem postupovat v případě zájmu o službu.

Jedním ze základních kroků je podání žádosti o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

Žádost o umístění do Domova pro seniory Jevišovice, p.o. je možno vyzvednout osobně v Domově u sociálních pracovnic, na adrese Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice nebo si ji stáhnout na webových stránkách Domova (viz. níže).

Zájemce zvolí žádost dle požadované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem).

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (originál), společně s vyjádřením lékaře lze doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu Domova pro seniory Jevišovice.

V případě jakývkoliv dalších dotazů, či informací kontaktujte sociální pracovníky na tel. čísle: 515 300 655 nebo emailu: socialni@domovjevisovice.cz

Po doručení žádosti se žádost zaeviduje a předá k posouzení lékaři Domova pro seniory Jevišovice.
Na základě doporučení lékaře Domova pro seniory Jevišovice, týkající se zařazení žadatele na konkrétní sociální službu, sociální pracovnice písemně informují žadatele o zařazení do evidence čekatelů. Sociální pracovnice následně provedou u zájemce sociální šetření pro zjištění sociální potřebnosti u žadatele. Nepřeje-li si zájemce být zařazen do evidence čekatelů, žádost se vrací na adresu žadatele. 

Pokud zájemce nesplňuje některou z podmínek pro přijetí, je vyrozuměn dopisem, ve kterém je uveden důvod odmítnutí pro přijetí do Domova.

Přijaté žádosti jsou posuzovány podle sociální potřebnosti jednotlivých žadatelů s přihlédnutím k pomocným bodovým kritériím posuzovaných žádostí.

Před nástupem do Domova jsou dohodnuty se žadatelem všechny podrobnosti poskytované služby, které budou následně uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“.

 

Dokumenty ke stažení: 

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

Aktuální informace pro návštěvy

ke dni 27. 3. 2023 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice, že od pondělí
27. 3. 2023 budou opětovně povoleny návštěvy na oddělení 1. patro, oddělení PŘÍZEMÍ a oddělení ZA JÍDELNOU, budova A.

Ke dni 27. 3. 2023 jsou návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice povoleny na všech odděleních. 

 

 Klientka DpS Jevišovice oslavila 100 let.

Paní Jarmila Pospíšková, klientka Domova pro seniory Jevišovice, oslavila dne 19. 2. 2023 významné životní jubileum – 100 let. Většinu života prožila s manželem na jižní Moravě v obci Trstěnice. Paní Pospíšková bydlí v Domově pro seniory Jevišovice již 14 rokem. Její zálibou bylo šití, velmi ráda luštila křížovky a sledovala různé kvízové soutěže, s ohledem na současný zdravotní stav nyní sleduje už jen televizní pořady.

Paní Pospíškové pogratulovala ke 100letým narozeninám nejen rodina a vedení Domova pro seniory Jevišovice, ale také ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení JUDr. Radoslav Kraus, který předal klientce gratulaci přímo od ministra práce a sociálních věcí.
(fotografie k nahlédnutí v sekci FOTOGALERIE - 2023)

 

 

Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice jsou umožněny ve vnitřních prostorách domova KAŽDÝ DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod. Po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem daného oddělení je možné si domluvit jiný termín návštěvy v domově.

 

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

 

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz