Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

Zvuková pozvánka

Den otevřených dveří Domova pro seniory Jevišovice při příležitosti 70. výročí vzniku domova, mezigenerační den.

 

Domov pro seniory Jevišovice se nachází 16 km severozápadně od Znojma uprostřed 23 hektarového anglického zámeckého parku. Domov pro seniory poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.  s celkovou kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách.

Organizace zajišťuje 2 sociální služby:

Domov pro seniory (kapacita služby 34 lůžek):

Senioři, ve věku 60 let a více, kteří vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci potřebují pravidelnou pomoc, nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí a nejsou schopny zajistit své potřeby pomocí jiných sociálních služeb nebo své rodiny.

Domov se zvláštním režimem (kapacita služby 71 lůžek):

Senioři, kteří dosáhli věku 55 let a více, vyžadují celodenní ošetřovatelskou péči z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké či Alzheimerovy demence, nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí a nejsou schopni zajistit své potřeby pomocí jiných sociálních služeb nebo své rodiny

 

Cílem Domova je získat důvěru klienta a jeho spokojenost tím, že budeme podporovat jeho soběstačnost, respektovat jeho potřeby, poskytovat odborné sociální služby a základní sociální poradenství, modernizovat a zkvalitňovatprostředí a vybavení.

 

„Všechno je krásné ve svůj čas“

Sofokles

 

Webové stránky Domova pro seniory Jevišovice jsou momentálně pro zrakově postižené ve "výstavbě".
V případě potřeby kontaktujte prosím sociální pracovnice nebo ředitele Domova (viz. kontakty).

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

dji_0973-jpgjevisovice_1a-jpgjevisovice_3-jpg

Aktuality << < > >>

Přidáno: 2020-10-09 13:39:55

Nová lůžka

Přidáno: 2020-06-23 09:02:56

Úctyhodných 68 pečovatelských lůžek Sentida 3 zamířilo na konci května ze společnosti LINET do Domova pro seniory Jevišovice. S kompletní obměnou lůžkového fondu začali v Domově pro seniory Jevišovice před pěti lety, kdy postupně všech 105 dosluhujících lůžek nahradili lůžky novými, moderními a elektricky polohovatelnými. „Někteří klienti stráví většinu dne na lůžku, a proto požadujeme pro klienty kvalitativně vyšší standard pečovatelských lůžek v rámci zachování vysoké úrovně péče. Naši senioři si to zaslouží,“ vysvětluje ředitel Domova pro seniory Jevišovice Ing. Pavel Chloupek, proč si vybrali polohovatelná lůžka z osvědčené řady Sentida. Právě lůžka typu Sentida 3 s patentovaným konceptem postranic SafeFree a naprogramovanými polohami pro bezpečný spánek, pohodlnou mobilizaci a optimální ošetřování přispívá ke komfortu a bezpečnosti klientů i ošetřujícího personálu.

Poděkování

Přidáno: 2020-04-07 11:33:26

Vedení Domova pro seniory Jevišovice děkuje městu Jevišovice a dalším drobným dárcům za poskytnuté ochranné pomůcky (roušky,…) pro klienty a zaměstnance Domova.

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz