Důležité upozornění - více ZDE

Respirační onemocnění a opatření Covid- 19

 

-        služby Domova pro seniory Jevišovice jsou zajišťovány v plném rozsahu

-        zákaz návštěv je řešen na jednotlivých odděleních domova individuálně na základě aktuálního zvýšeného výskytu respiračních onemocnění nebo onemocnění Covid- 19

-        organizace postupuje v souladu se všemi platnými nařízeními Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR

a    Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

-  

-        všeobecné informace o zdravotním stavu klientů poskytuje vedoucí sociálního
a zdravotního úseku Bc. Hana Černá, DiS., a to od pondělí do pátku v časech
od 9:00 hod. – 14:00 hod. na tel. čísle 515 300 654

-        informace o běžných záležitostech klientů poskytují sociální pracovnice od pondělí
do pátku v časech 7:30 hod. – 14:00 hod na tel. čísle 515 300 655

-        celkové informace o organizaci, zákazu a povolení návštěv a dalších preventivních opatřeních v souvislosti se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění nebo onemocněním Covid- 19 podá ředitel Domova pro seniory Jevišovice na tel. čísle 603 168 299

-        pro komunikace mezi klienty a rodinnými příslušníky byly zřízeny tři telefonní čísla,
na které se rodinní příslušníci dovolají personálu jednotlivých oddělení domova
a ti následně telefon předají konkrétnímu klientovi:

·       budova A, oddělení 1. patro a přízemí: 723 460 894

·       budova A, oddělení Za jídelnou: 723 460 895

·       budova B: 723 460 895

-        možností komunikace rodiny s klientem je po předchozí domluvě se sociálními pracovnicemi také pomocí videohovoru přes tablet pomocí aplikací Skype, WhatsApp nebo Messenger

-        doporučujeme rodinným příslušníkům při návštěvě klientů domova, aby v případě výskytu respiračních onemocnění (rýma, kašel) u návštěvníka použili respirátor nebo zvážili odložení návštěvy klienta na jiný termín

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

Aktuální informace pro návštěvy

ke dni 27. 3. 2023 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice, že od pondělí
27. 3. 2023 budou opětovně povoleny návštěvy na oddělení 1. patro, oddělení PŘÍZEMÍ a oddělení ZA JÍDELNOU, budova A.

Ke dni 27. 3. 2023 jsou návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice povoleny na všech odděleních. 

 

 Klientka DpS Jevišovice oslavila 100 let.

Paní Jarmila Pospíšková, klientka Domova pro seniory Jevišovice, oslavila dne 19. 2. 2023 významné životní jubileum – 100 let. Většinu života prožila s manželem na jižní Moravě v obci Trstěnice. Paní Pospíšková bydlí v Domově pro seniory Jevišovice již 14 rokem. Její zálibou bylo šití, velmi ráda luštila křížovky a sledovala různé kvízové soutěže, s ohledem na současný zdravotní stav nyní sleduje už jen televizní pořady.

Paní Pospíškové pogratulovala ke 100letým narozeninám nejen rodina a vedení Domova pro seniory Jevišovice, ale také ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení JUDr. Radoslav Kraus, který předal klientce gratulaci přímo od ministra práce a sociálních věcí.
(fotografie k nahlédnutí v sekci FOTOGALERIE - 2023)

 

 

Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice jsou umožněny ve vnitřních prostorách domova KAŽDÝ DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod. Po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem daného oddělení je možné si domluvit jiný termín návštěvy v domově.

 

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

 

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz