Důležité upozornění - více ZDE

Univerzita třetího věku (dále jen U3V) je program celoživotního vzdělávání zaměřený na vzdělávání osob v postproduktivním věku
Vzdělávání má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoli profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul
Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné.
•Představuje jednu z možností naplnění volného času
•Podporuje aktivizaci seniorů
•Podporuje psychickou a fyzickou svěžest osob ve vyšším věku
•Eliminuje sociální vyloučení, u možňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku
•Má především charakter „společenské události“

V Domově pro seniory Jevišovice se realizoval v letech 2018 a 2019 projekt Univerzita třetího věku, kterého se zúčastnili klienti Domova. Po oba roky se Univerzity třetího věku zúčastnilo 12 klientů domova, kteří úspěšně celý systém univerzitního vzdělání dokončili a obdrželi závěrečný certifikát.

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

 

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz