Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

 Vítejte na internetových stránkách Domova pro seniory v Jevišovicích.

 

naše moto:

Všechno je krásné ve svůj čas.

Sofokles

 

 

Domov pro seniory Jevišovice,p.o.  
 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.   s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

  

Domov pro seniory  - kapacita 34 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Domov se zvláštním režimem  - kapacita 71 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Poskytované služby zahrnují:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování klientům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro klienty, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím svého odborně způsobilého personálu
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění různých druhů nápojů - nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhy chronických duševních onemocnění: 


DEMENCE
• Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.
• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.

   U osob starších 80 let postihuje demence již více než 30%.

- organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami  osobnosti. 
- Je narušena sociální a ekonomická aktivita. 
- Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.
- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

ALZHEIMEROVA CHOROBA
• Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí. 
• Do 45 let je toto onemocnění vzácné. 
• U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence. 
• Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.

DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU
• Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.
• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.
• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.
• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.

DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU
• Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)
• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.

DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)
• Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.
• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Vaření leča

Přidáno: 2019-09-18 13:49:50

Zjistila jsem, že vůbec není třeba přesně se držet receptu. Klasické lečo našich babiček jsou veškeré suroviny ze zahrádky. Všechny seniorky, které se 12. 9. 2019 do vaření leča zapojily, se dohodly na postupu. Některé krájely omytou papriku, rajčata a některé se jen dívaly a vykládaly, co vše do leča dávaly. Došlo i na řezání klobásy. Po přidání všech ingrediencí se lečo dusilo na mírném ohni. Příprava byla snadná a rychlá. Zároveň musím říci, že recepty našich babiček byly opředeny štědrostí, chytrostí a chutností. -LP-

 

Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny_X. ročník

Přidáno: 2019-09-16 13:28:19

4. 9. 2019 se konal ve Znojmě Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, kde se měly možnost prezentovat všechny soc. služby na Znojemsku. Slavnostní zahájení proběhlo v 10.00 hod. pod vedením místostarosty města Znojma Mgr. Jana Blahy a vedoucího soc. odboru Mgr. Stanislava Maara. Domov pro seniory Jevišovice patřil opět mezi zapojené organizace. Rozdávali jsme kontakty, poskytovali informace a dohodli si s některými zájemci (potencionálními klienty) i termín návštěvy naší organizace. Všichni, kdo zavítali do našeho stánku, obdrželi i malou pozornost v podobě vonných sáčků z bylin, které vyráběli sami senioři DpS Jevišovice. Dále měli návštěvníci možnost u našeho stánku ochutnat malé občerstvení, jelikož jsme využili velmi dobré spolupráce se SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s.r.o., oboru: kuchař-číšník, kteří pro všechny přítomné připravovali wafle a kávu. V průběhu celého dne se konaly soutěže zaměřené na sociální tématiku. Věcnými cenami přispěl i náš Domov.
Veřejnosti se tak v tento den naskytl přehled a reálný pohled na problematiku, když lidé potřebují nějakou pomoc či radu z oblasti sociálních služeb, vše na jednom prostranství.  -LP-

Loučení s létem

Přidáno: 2019-08-27 08:07:23

Už téměř skončila doba letních dovolených, dětem prázdniny a naši senioři se chtěli s létem rozloučit též. 26. 8. 2019 opékali klienti buřty (buřty jsou slangovým výrazem pro špekáčky, z něm. Wurst – salám). Všichni seděli u ohně a hlídali si, aby se špekáčky upekly rovnoměrně a nespálily se. Před opékáním jim pracovnice v soc. službách - pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (aktivizační) nařízly křížem na obou koncích špekáček a napíchly na klacek (nebo opékací vidlici) či opekly špekáček zcela. Během celého dopoledne se zpívaly táborové písně za kytarového doprovodu p. Krejčího. Bylo slyšet praskání dřeva, vidět mihotající se plamínky a cítit linoucí se vůni opékaných špekáčků. Přejeme všem krásný zbytek posledních letních dnů. -LP-

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz