Úvod

 Vítejte na internetových stránkách Domova pro seniory v Jevišovicích.

 

naše moto:

Všechno je krásné ve svůj čas.

Sofokles

 

 

Domov pro seniory Jevišovice,p.o.  
 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.   s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

  

Domov pro seniory  - kapacita 34 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Domov se zvláštním režimem  - kapacita 71 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Poskytované služby zahrnují:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování klientům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro klienty, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím svého odborně způsobilého personálu
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění různých druhů nápojů - nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhy chronických duševních onemocnění: 


DEMENCE
• Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.
• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.

   U osob starších 80 let postihuje demence již více než 30%.

- organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami  osobnosti. 
- Je narušena sociální a ekonomická aktivita. 
- Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.
- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

ALZHEIMEROVA CHOROBA
• Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí. 
• Do 45 let je toto onemocnění vzácné. 
• U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence. 
• Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.

DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU
• Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.
• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.
• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.
• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.

DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU
• Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)
• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.

DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)
• Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.
• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Richard Konkolski navštívil DpS Jevišovice

Přidáno: 2019-10-16 07:12:58

Richard Konkolski se narodil v zemi, která nemá moře (v tehdejším Československu), a přesto se stal slavným českým mořeplavcem, který sám obeplul zeměkouli, a to hned třikrát.
Pan Konkolski navštívil svého dlouholetého kamaráda v Domově pro seniory Jevišovice a vedení DpS využilo této příležitosti a požádalo ho o přednášku s videoprojekcí. Následovaly dvě hodiny velmi zajímavého povídání, promítání a průřez jeho životem. Akce se zúčastnilo
i několik zájemců z řad veřejnosti. Vše skončilo společným focením a podepisováním donesených knih. Pan Konkolski vydal celkem již 19. publikací.

Richard Konkolski začal u jachtařských závodů, kterým se věnoval v 60. letech a během kterých získal několik prvenství, byl například mistrem Severní Moravy. V 70. letech se zúčastnil světové soutěže mořeplavců OSTAR, v té se mu však zlomil stěžeň a doplul na 41. místě. Nevzdával to, sám si vyrobil vlastní plachetnici, kterou pojmenoval Niké (bohyně vítězství). Niké pokřtila manželka ředitele železáren, navzdory totalitnímu režimu, který chtěl jméno Družba. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat tehdejší socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachtařského oddílu.
Niké byla druhou nejmenší plachetnicí své doby a úspěšně s ní přeplul zeměkouli. Od ostatních si vysloužil přezdívku „super kamikadze.“
Když začínal, byl mladý kluk – jako každý mladý člověk nesmrtelný, ale nyní říká: „Čím je člověk starší, má větší respekt k přírodě, uvědomuji si, co všechno se mohlo stát.“ Pan Konkolski zažil několik život ohrožujících situací. Ale říká, „že všechno je otázkou motivace. Ta musí být natolik silná, aby vám v těžkých chvílích připomínala, proč to všechno děláte a pomohla vám překonat překážky, na které při cestě za svým snem narazíte.“ Osamělost byla nejmenším problémem, kterou řešil. Nikdy nespal více než hodinu a půl v kuse, protože neustále musel kontrolovat navigaci a systémy, jestli pracují tak, jak mají, jestli se nevyskytly nějaké problémy, zda nejsou v okolí nějaké lodě a pod.
Ve druhém závodě přes Atlantik skončil ze 125 závodníků na 2. místě. Později absolvoval první sólo závod kolem světa, skončil jako 3. s pěti světovými rekordy a stal se prvním Evropanem, který sólově obeplul svět v obou směrech.
V r. 1980 mu jachtařská komise zakázala další starty v námořních závodech i soukromé plavby. Komunistický režim mu neustále znemožňoval vycestování, protahovala se různá povolení….
V r. 1982 s manželkou i synem emigrovali do amerického Rhode Islandu, kde žili dlouhá léta.
Chtěl si tam otevřít jachtařskou školu a servis, ale tlak konkurence byl tak silný, že to vzdal. Poté založil úspěšné multimediální studio Seven Oceans Video a Digital Media, ve kterém se věnoval výrobě filmů a propagačních materiálů. V USA se živil i v oboru stavebnictví, neboť byl původním povoláním zedník.
Ve svém posledním závodě kolem zeměkoule v roce 1986 vylepšil všechny své předcházející rekordy a přidal k nim nové. To ocenil i americký prezident Ronald Reagan.
Obdržel řadu ocenění i v Česku - v roce 2013 byl oceněn Medailí Za zásluhy o stát v oblasti sportu, již dříve získal tituly zasloužilý mistr sportu a Sportovec roku 1978, ale i v zahraničí. Čtyřikrát také získal titul jachtaře roku ve třech různých zemích. A jeho Nike I je dnes exponátem v Národním technickém muzeu v Praze.
V r. 2014 mu bylo vráceno české občanství a v r. 2016 se s rodinou vrátil zpět do Česka.
Za jeho celoživotní úspěchy v oblasti námořního jachtingu mu byla v polské Gdyni v letošním roce 2019 udělena cena Super Kolos.
Závěrem lze uvést větu p. Konkolského: „Velikost vln se neměří metrem, ale mírou strachu.“ -LP-

Týden sociálních služeb ČR

Přidáno: 2019-10-07 07:02:16

Týden sociálních služeb vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
V rámci celostátního Týdne sociálních služeb ČR, který se uskuteční 7. - 13. října 2019 ve Znojmě, lze během týdne navštívit například Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., které zve na Den otevřených dveří v Domově pro seniory, na přednášku Policie ČR o bezpečí seniorů nebo na setkání do azylového domu na Přímětické ulici. Přímo na Městském úřadě (nám. Armády 8) proběhne přednáška organizace SPONDEA s programem Chci ovládnout vztek. Několik aktivit si připravila Oblastní charita Znojmo (přednáška o Charitní pečovatelské službě, workshopy, tvořivá dílna aj.), která navíc pořádá sbírku Koláč pro hospic na Obrokové ulici (9. října) a Dýňovou stezku (11. října).
V rámci Týdne sociálních služeb se mohou zájemci dozvědět i informace o poskytnutí dotací, a to z dotačního programu Podpora sociálních služeb v roce 2020 a Podpora rodinných aktivit v roce 2020. Odbor sociální na náměstí Armády 8 nabízí konzultační hodiny v úterý 9. října od 9:00 do 11:00 hodin.
Program s dalšími zajímavými akcemi si též připravily i organizace mimo Znojmo.
Vstup na všechny akce v rámci Týdne sociálních služeb je zdarma, celý program naleznete zde.  -LP-

Mezinárodní den seniorů

Přidáno: 2019-09-26 14:37:03

Již od roku 1998 si svět připomíná 1. ŘÍJEN jako MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ.
Zastavte se na chvilku, udělejte radost rodičům, babičkám a dědečkům či jiným známým seniorům. Zajděte spolu třeba na kávu a udělejte si spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat. Buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů a podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy.
Zároveň i my přejeme seniorům a to nejen těm našim, hlavně hodně zdraví, a aby jejich dny byly naplněny radostí a štěstím v kruhu milující rodiny, nebo poblíž těch, kteří se o ně s pečlivostí a obětavostí starají. 
Svátek seniorů probíhá v ČR již 9. rok a vybraná města si připravují zábavné programy pod záštitou řad umělců. Podrobný program najdete na: www.svateksenioru.cz   -LP-

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz