Důležité upozornění - více ZDE

 Jste senior nebo máte blízkého člověka, který:

  • již nemůže být sám doma,
  • je umístěn na ODN a nemůže se vrátit do svého přirozeného domácího prostředí,
  • potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, kterou není schopna rodina nebo jiná sociální služba zajistit?

Nemějte obavy a kontaktujte naše sociální pracovníky. 

Všem zájemcům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří nás zkontaktují nebo navštíví naše zařízení, budou podány informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Všichni mají možnost osobně se seznámit s prostředím a chodem Domova. Naší snahou je, aby zájemce či rodinní příslušníci věděli, co modou od našich služeb očekávat a jakým způsobem postupovat v případě zájmu o službu.

Jedním ze základních kroků je podání žádosti o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

Žádost o umístění do domova je možno vyzvednout osobně v domově u sociálních pracovnic nebo na webových stránkách domova.

Zájemce zvolí žádost dle požadované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem).

Vyplněnou žádost, vlastnoručně podepsanou, společně s vyjádřením lékaře lze doručit osobně nebo zaslat poštou.

Po doručení žádosti sociální pracovnice provedou u zájemce soc. šetření, na základě kterého je zájemce po domluvě zařazen do evidence žadatelů na jednu z poskytovaných služeb o čemž je písemně informován. Pokud zájemce nechce být zařazen do evidence, žádost se vrací.

Pokud zájemce nesplňuje některou z podmínek pro přijetí, je vyrozuměn dopisem, ve kterém je uveden důvod odmítnutí.

Žádost je bodována dle daných kritérií. Jakmile se žadatel v evidenci dostane na přední místo a v případě volné kapacity, je kontaktován sociální pracovnicí k dohodnutí podmínek přijetí.

Před nástupem jsou dohodnuty všechny podrobnosti poskytované služby, které budou uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“.

Žádosti jsou seřazeny podle počtu bodového hodnocení dle daných kritérií pro posouzení.

Kritéria pro posouzení žádosti:

dle věku žadatele:

nad 60 let    1 bod
nad 70 let   2 body
nad 75 let   4 body
nad 80 let   6 bodů
nad 85 let   8 bodů
nad 90 let  10 bodů

dle závislosti na péči jiné osoby:

stav odpovídající    I. stupni    1 bod
stav odpovídající   II. stupni    4 body
stav odpovídající  III. stupni    8 bodů
stav odpovídající  IV. stupni   12 bodů
 
Pozn.: na základě šetření soc. pracovnice Domova navrhne předpokládaný stupeň závislosti (pouze pro účely bodového hodnocení)

dle příslušnosti kraje:

Jihomoravský kraj    2 body
ostatní kraje            0 bodů

dle sociální situace:

krizová sociální situace 
- ztráta bydlení                                                 3 body
nepříznivé sociální situace 
- nevyhovující rodinné a mezilidské vztahy,  
  osamělost, ohrožení sociálním vyloučením         2 body
- nemožnost využití terénní nebo jiné soc. služby 1 bod
- bydlení neumožňující odstranění bariér   
   v přirozeném prostředí žadatele                       3 body

dle ostatních kritérií:

- odmítnutí nástupu                       -5 bodů
- uživatel jiné soc. služby               -1 bod

Důležité upozornění

Webové stránky DPS Jevišovice dočasně ve výstavbě

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Webové stránky DPS Jevišovice ve výstavbě, omlouváme se všem návštěvníkům za dočasné komplikace při vyhledávání informací.

Od pondělí 4. 3. 2019 ZRUŠEN ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Oznamujeme, že od pondělí 4. 3. 2019 SE RUŠÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Jevišovice, p.o. - návštěvy u seniorů jsou opět povoleny.

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz