Důležité upozornění - více ZDE

 Jste senior nebo máte blízkého člověka, který:

  • již nemůže být sám doma,
  • je umístěn na ODN (nemocnice) a nemůže se vrátit do svého přirozeného domácího prostředí,
  • potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, kterou není schopna rodina nebo jiná sociální služba zajistit,

Nemějte obavy a kontaktujte naše sociální pracovníky. 

Všem zájemcům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří nás kontaktují nebo navštíví Domov pro seniory Jevišovice osobně, budou podány informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Všichni zájemci mají možnost osobně se seznámit s prostředím a chodem Domova. Naší snahou je, aby zájemce či rodinní příslušníci věděli, co mohou od našich služeb očekávat a jakým způsobem postupovat v případě zájmu o službu.

Jedním ze základních kroků je podání žádosti o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

Žádost o umístění do Domova pro seniory Jevišovice, p.o. je možno vyzvednout osobně v Domově u sociálních pracovnic, na adrese Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice nebo si ji stáhnout na webových stránkách Domova (viz. níže).

Zájemce zvolí žádost dle požadované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem).

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (originál), společně s vyjádřením lékaře lze doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu Domova pro seniory Jevišovice.

Po doručení žádosti sociální pracovnice provedou u zájemce sociální šetření, na základě kterého je zájemce zařazen do evidence žadatelů na jednu z poskytovaných služeb, o čemž je následně písemně informován. Pokud zájemce nechce být zařazen do evidence, žádost se na adresu žadatele vrací.

Pokud zájemce nesplňuje některou z podmínek pro přijetí, je vyrozuměn dopisem, ve kterém je uveden důvod odmítnutí pro přijetí do Domova.

Přijaté žádosti jsou posuzovány podle sociální potřebnosti jednotlivých žadatelů s přihlédnutím k pomocným bodovým kritériím posuzovaných žádostí.

Před nástupem do Domova jsou dohodnuty se žadatelem všechny podrobnosti poskytované služby, které budou následně uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“.

 

Dokumenty ke stažení: 

Důležité upozornění

Informace o zrušení obědů pro cizí strávníky od 1.1.2020

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz