Důležité upozornění - více ZDE

 Jste senior nebo máte blízkého člověka, který:

  • již nemůže být sám doma,
  • je umístěn na ODN (nemocnice) a nemůže se vrátit do svého přirozeného domácího prostředí,
  • potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, kterou není schopna rodina nebo jiná sociální služba zajistit,

Nemějte obavy a kontaktujte naše sociální pracovníky. 

Všem zájemcům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří nás kontaktují nebo navštíví Domov pro seniory Jevišovice osobně, budou podány informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Všichni zájemci mají možnost osobně se seznámit s prostředím a chodem Domova. Naší snahou je, aby zájemce či rodinní příslušníci věděli, co mohou od našich služeb očekávat a jakým způsobem postupovat v případě zájmu o službu.

Jedním ze základních kroků je podání žádosti o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

Žádost o umístění do Domova pro seniory Jevišovice, p.o. je možno vyzvednout osobně v Domově u sociálních pracovnic, na adrese Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice nebo si ji stáhnout na webových stránkách Domova (viz. níže).

Zájemce zvolí žádost dle požadované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem).

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (originál), společně s vyjádřením lékaře lze doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu Domova pro seniory Jevišovice.

Po doručení žádosti sociální pracovnice provedou u zájemce sociální šetření, na základě kterého je zájemce zařazen do evidence žadatelů na jednu z poskytovaných služeb, o čemž je následně písemně informován. Pokud zájemce nechce být zařazen do evidence, žádost se na adresu žadatele vrací.

Pokud zájemce nesplňuje některou z podmínek pro přijetí, je vyrozuměn dopisem, ve kterém je uveden důvod odmítnutí pro přijetí do Domova.

Přijaté žádosti jsou posuzovány podle sociální potřebnosti jednotlivých žadatelů s přihlédnutím k pomocným bodovým kritériím posuzovaných žádostí.

Před nástupem do Domova jsou dohodnuty se žadatelem všechny podrobnosti poskytované služby, které budou následně uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“.

 

Dokumenty ke stažení: 

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Pokyny pro návštěvy u klientů DPS Jevišovice

Návštěvy jsou povoleny od 25.5.2020

 

·         Doba návštěv: 13:30 hod. – 16:30 hod., každý den
·         Návštěva ke každému klientovi - maximálně 2 dospělí + 2 děti
·         Při příchodu návštěvy je nutné se ohlásit u služby konajícího personálu na daném oddělení (hlavní vchod do budovy uzamčen)
·         Při vstupu si každý návštěvník vydezinfikuje ruce a bude mít ochranou ústní roušku
·     Při příchodu každému návštěvníkovi personál DPS Jevišovice změří teplotu (pokud přesáhne 37°C, nebude možné návštěvu ten den pustit ke klientovi)
·         U imobilního (klienta upoutaného na lůžko) klienta bude možná návštěva u lůžka, u mobilních klientů (popř. i u klientů na mechanickém vozíku) doporučujeme návštěvu uskutečnit ve společenské místnosti, na jídelně budovy A nebo v zahradě (NE v parku); na budově B je možno využít jídelnu nebo terasu.  
·     I nadále je možná komunikace klientů s rodinami pomocí tabletu, tzv. videohovorem, nebo na uvedených telefonních číslech:

                     Budova A:               tel.: 723 460 894      (slouží pro volání rodina       →       klient)

                 Budova B:               tel.: 723 460 895      (slouží pro volání rodina       →       klient)

                 Odd. za jídelnou:     tel.: 607 268 807      (slouží pro volání rodina       →       klient)

 Pokyny platí od 25.5.2020 do odvolání

 

 

Podrobnější informace u sociálních pracovnic DPS Jevišovice na tel.: čísle 515 300 655 (nebo na mobilních telefonech jednotlivých pracovnic)

Žádost o darování nepotřebných materiálů k dalšímu využití

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Domov pro Seniory Jevišovice, aktivizační úsek pro volnočasové aktivity klientů,  

žádá veřejnost o případné darovaní nevyužívaných ručně pletených svetrů – na párání, zbytků vlny a příze, které budou využity při ruční aktivizační činnosti našich klientů domova k výrobě koberečků, náramků a dalšímu tvoření.

Finální výrobky klientů Domova pro seniory Jevišovice z těchto materiálů  budou nadále sloužit k dobročinným účelům (např. pro Psí útulek Znojmo – Přímětice, Načeratice u Znojma, apod).

 

Prosíme kontaktujte aktivizační pracovnici Renatu Hádkovou

tel. 515 300 658.

 mobil 775602920   

email aktivizace@domovjevisovice.cz

Informace o zrušení obědů pro cizí strávníky od 1.1.2020

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz