Důležité upozornění - více ZDE

 Jste senior nebo máte blízkého člověka, který:

  • již nemůže být sám doma,
  • je umístěn na ODN (nemocnice) a nemůže se vrátit do svého přirozeného domácího prostředí,
  • potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, kterou není schopna rodina nebo jiná sociální služba zajistit,

Nemějte obavy a kontaktujte naše sociální pracovníky. 

Všem zájemcům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří nás kontaktují nebo navštíví Domov pro seniory Jevišovice osobně, budou podány informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Všichni zájemci mají možnost osobně se seznámit s prostředím a chodem Domova. Naší snahou je, aby zájemce či rodinní příslušníci věděli, co mohou od našich služeb očekávat a jakým způsobem postupovat v případě zájmu o službu.

Jedním ze základních kroků je podání žádosti o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

Žádost o umístění do Domova pro seniory Jevišovice, p.o. je možno vyzvednout osobně v Domově u sociálních pracovnic, na adrese Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice nebo si ji stáhnout na webových stránkách Domova (viz. níže).

Zájemce zvolí žádost dle požadované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem).

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (originál), společně s vyjádřením lékaře lze doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu Domova pro seniory Jevišovice.

V případě jakývkoliv dalších dotazů, či informací kontaktujte sociální pracovníky na tel. čísle: 515 300 655 nebo emailu: socialni@domovjevisovice.cz

Po doručení žádosti se žádost zaeviduje a předá k posouzení lékaři Domova pro seniory Jevišovice.
Na základě doporučení lékaře Domova pro seniory Jevišovice, týkající se zařazení žadatele na konkrétní sociální službu, sociální pracovnice písemně informují žadatele o zařazení do evidence čekatelů. Sociální pracovnice následně provedou u zájemce sociální šetření pro zjištění sociální potřebnosti u žadatele. Nepřeje-li si zájemce být zařazen do evidence čekatelů, žádost se vrací na adresu žadatele. 

Pokud zájemce nesplňuje některou z podmínek pro přijetí, je vyrozuměn dopisem, ve kterém je uveden důvod odmítnutí pro přijetí do Domova.

Přijaté žádosti jsou posuzovány podle sociální potřebnosti jednotlivých žadatelů s přihlédnutím k pomocným bodovým kritériím posuzovaných žádostí.

Před nástupem do Domova jsou dohodnuty se žadatelem všechny podrobnosti poskytované služby, které budou následně uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“.

 

Dokumenty ke stažení: 

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 16. 11. 2022
 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice, že od
středy 16. 11. 2022 budou povoleny návštěvy na oddělení B, budova B.

Ke dni 16. 11. 2022 jsou návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice povoleny na všech odděleních.

 

 

Aktuální informace pro návštěvy

ke dni 25. 10. 2022

V rámci prevence z důvodu zvýšeného výskytu respiračního onemocnění
se od úterý 25. 10. 2022 do odvolání ruší návštěvy na oddělení B, budova B.

Po předchozí telefonické domluvě na oddělení B (tel. 515 300 661) je možné vzít si klienta – rodinného příslušníka mimo budovu B (např. do areálu parku Domova).

 Na ostatních odděleních zůstávají návštěvy bez omezení.

 

Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice jsou umožněny ve vnitřních prostorách domova KAŽDÝ DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod. Po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem daného oddělení je možné si domluvit jiný termín návštěvy v domově.

 

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

 

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz