Domov se zvláštním režimem

Vytvořeno (upraveno): 2015-01-07
Autor: Ticha

dle § 50 zákona 108/2006 Sb.

 

P o s l á n í m je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

 

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována:

 • dosáhly věk 60 let,
 • v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění různých typů demencí se ocitly v nepříznivé situaci a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při zajišťování svých potřeb.

 

 

C í l e m Domova je:

 • podpořit v soběstačnosti, v oblasti stravování, hygieny, hybnosti a orientace,
 • zajistit důstojné a bezpečné prožití života ve stáří, při zachování jejich zvyklostí, 
 • podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

 

 

Naše zařízení není určeno osobám:

 • které žádají jiný druh služby, než kterou Domov poskytuje,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou odbornou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • s konfliktním jednáním narušující kolektivní soužití,
 • s akutním infekčním onemocěním,
 • se závislostí (indikovanou lékařem) na alkoholu a jiných návykových látkách,

    vyžadující specifický přístup personálu.

 

 

Poskytované služby:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování uživatelům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců,
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských , masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění občerstvení - kantýna, nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 

 

Zásady pro poskytování sociální služby

 

1. Dodržování základních lidských práv
Zamezit jejich porušování, tzn. respektovat svobodu, důstojnost, soukromí a diskrétnost, chránit před zneužitím osobních údajů, chránit před předsudky a stigmatizací (nálepkováním), ke kterému by mohlo dojít v průběhu poskytování služby. Umožnit uplatňování vlastního postoje, názoru a vlastní vůle. 

2. Individuální přístup ke klientům
Vytvářet takové podmínky, které se co nejvíce přiblíží přirozenému prostředí a potřebám.
Poskytovat služby dle sestavených individuálních plánů a stanovených osobních cílů. Snažit se o získání důvěry, spokojenosti, zachování původních schopností a dovedností, což vyžaduje ohleduplnost, otevřenost, profesionalitu a citlivý přístup. Pokud je to možné, dále tyto schopnosti rozvíjet. Za každé situace se vždy ke klientům chovat s respektem a úctou.

3. Podporovat sociální integraci
Snažit se, aby klient zůstal v kontaktu s rodinou a přáteli, popř. pomoci tento vztah navázat. Klient má možnost pohybovat se mimo Domov, např. navštěvovat rodinu, přátelé a známé apod.
Podporovat aktivní život, nabízet a zapojovat do zájmových, terapeutických, kulturních a společenských aktivit.
Možnost využívat služeb dobrovolníků a dostupných služeb mimo domov – např. obchody, pošta, spořitelna, městský úřad, kulturní centrum, restaurace, sportovní areál, muzeum, apod.

4. Odbornost pracovníků
Zajišťovat odborné vzdělávání zaměstnanců, supervize, semináře, konference a školení zaměřená na sociální služby. Podporovat týmovou spolupráci a motivovat zaměstnance ke zkvalitňování poskytovaných služeb.

 

 

 

 

 

novinky

Meruňobraní.

Přidáno: 2017-07-19 10:39:43

Protože  jsme chtěli zavzpomínat na dobu,  kdy naši klientky doma pekly buchty, dělaly knedlíky a zavařovaly meruňky na zimní období a horší časy, tak jsme uspořádaly ve středu 19.7. meruňobraní ve společenské místnosti. Klientky zručně plnily prázdné sklenice ovocem a přitom si povídaly.

Hudební vystoupení DUO -RUGGIERI.

Přidáno: 2017-07-13 09:31:36

V pondělí 31.7. proběhne v našem zařízení kulturní vystoupení skupiny DUO RIGGUIRI se speciálním programem pro seniory. Akce se bude konat v hlavní budově domova od 14,00 hod ve velké jídelně.

Trénování paměti II.

Přidáno: 2017-07-13 09:01:29

Opět jsme se sešli v pondělí 3.7. v naší krásné společenské místnosti, abychom procvičili naše paměťové schopnosti s lektorem p.Zdenkem CHourou. Klienti se vždy těší na toto společné setkání.

Na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Domova pro seniory Jevišovice zavítalo více než 600 návštěvníků

Přidáno: 2017-07-12 06:49:43

V sobotu dne 24. 6. 2017 proběhl Den otevřených dveří Domova pro seniory Jevišovice v rámci projektu MPSV a Jihomoravského kraje "Mezigenerační den."

I přes náramně slunné počasí, kdy všichni lidé prchají na koupaliště, prošlo branami zámeckého parku Domova více návštěvníků než loni.

Den slavnostně zahájili ředitel DpS Jevišovice, Ing. Pavel Chloupek, starosta města Jevišovice, Mgr. Pavel Málek a místostarosta města Znojma, Mgr. Jan Blaha, který má na starosti oblast soc. služeb na znojemsku. Poté následovalo hudební vystoupení dua "EVA a VAŠEK." Tuto jedinečnou příležitost zhlédlo přes 600 návštěvníků různých věkových kategorií. Poté následovala taneční skupina DUHA složená ze zaměstnankyň DpS, taneční skupina Grácie, dětský taneční soubor Broučci, ukázka korejského bojového umění taekwondo, vystoupení mažoretek Repetek. Závěr celého odpoledne zakončila opět taneční skupina znojemských seniorů - Grácie. Zájemci měli též možnost zúčastnit se plánovaných prohlídek Domova, které byly zpestřeny provázejícími v historických kostýmech. Kulturní akce byla obohacena doprovodným programem - ukázkou integrovaného záchrnného systému_ZZS, Policií a HZS. Celé odpoledne probíhal v přilehlém areálu zámeckého parku i program pro děti nazvaný "Pohádková cesta", jejímž absolvováním byly různé soutěže a kvízy. Nechyběl ani skákací hrad pro nejmenší. Připraveny byly i zajímavé ukázky nových vozidel zn. Fiat, Kia, Mitsubishi. Slunné odpoledne, příjemná atmosféra a rozzářené tváře klientů přispělo jen k pozitivním ohlasům. Na závěr bychom rádi poděkovali všem účinkujícím, návštěvníkům za jejich přízeň a zaměstnancům za pomoc při organizaci. -LP-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. 6. 2017

Přidáno: 2017-06-12 06:36:46

Pozvánka zde

<< < > >>