Aktivizační činnosti

Vytvořeno (upraveno): 2014-05-28
Autor: Ticha

Pravidelné činnosti na odděleních
Denně - cvičení s hudbou, relaxační, uvolňovací a dechová
Denně - práce s barvami, papírem, látkou, korálky k procvičování jemné motoriky

Každý pátek - Bohoslužba

1x za 14 dní ve čtvrtek a v sobotu – Dobrovolníci z ADRY
1x za 14 dní v sobotu – Mše církve Adventistů sedmého dne

Každý měsíc – oslava narozenin klientů, chystání pochutin, pečení cukroví

Pravidelné činnosti v dílně
Denně - pletení košíků z pedigu, výroba keramických výrobků  Plán aktivizačních činností na rok  2017

 

Leden
Tříkrálová nadílka    

Dopoledne plné překvapení - hmatové pytlíčky, kvízy, hádanky a křížovky

Křeslo pro hosta - knihovnice - téma: Neslavná mládí slavných

"Hýbejte se v každém věku" - relaxační cvičení s hudbou

Oslava narozenin klientů

Trénink chuťových pohárků, smyslové vnímání

Vzpomínka na tradiční českou zabíjačku s ochutnávkou

 
Únor
Masopustní merenda  

Oslava narozenin klientů   
Taneční terapie při lidovkách

Prezentace Vojtěch Trčka- Amerika

Knihovnice četba na pokračování

Kolekce filmů pro pamětníky

Dopoledne pro pohlazení těla a duše - aromaterapie - bylinné koupele rukou a nohou 
 
Březen

Světový den básní

Oslava MDŽ – vystoupení dětí ze ZŠ

Zelený den - Velký pátek

Mezinárodní den divadla - promítání divadelní inscenace

Malování vyřezaných ozdob s velikonoční tématikou s dětmi ze ZŠ

Výzboda "Skořápkovníku"

Oslava narozenin klientů

 

Duben
Den ptactva - promítání přírodovědného filmu 

Oslava narozenin klientů

Pálení čarodějnic – děti z MŠ, ZŠ

Den tance - lidové, country, pop, rock, jazz

Bakaláři

Květen
Den matek – děti z MŠ

Oslava narozenin klientů

Dopoledne ve Francii - Eiffelova věž, francouzské víno, sýr
Májové koulení v petanque

Turnaj v petanque v Hodoníně
       
Červen
Den květů - sbírání bezu a výroba šťávy

Oslava narozenin klientů
Den mužů
Třešňový den

Vítání léta - vystoupení dětí

Vzpomínky na herecká esa

 
Červenec

Výlet do místní pizzerie - Sýpka

Oslava narozenin klientů

Vzpomínky na slavné herce

Výstavka výrobků klientů v domově

Výlov rybníka Brčála s vodníkem a vílami


Srpen
Plackové dopoledne ze starých dob

Pohybová terapie s ergoterapeutickými pomůckami

Oslava narozenin klientů

Zahradní slavnost s opékáním buřtů

Chléb našich babiček - pečení chleba


Září
Návštěva místního kostela – výstava – poděkování za úrodu, zapálení svíček za příbuzné 

Oslava narozenin klientů
Den otevřených dveří

Švestkové kulinaření

Výlet po okolí Jevišovic

Prezentace - p. Himmer - Jevišovicko dříve a teď


Říjen

Křeslo pro hosta

Podzimní tvoření – s dětmi ze ZŠ

Oslava narozenin klientů

Poděkování za úrodu v kostele

Itálie u nás - degustace italských výrobků

 
Listopad     
Uctění památky zesnulých na hřbitově 

Prezentace

Příprava adventní doby - vánoční výzdoba
Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dětí ze ZŠ Jevišovice

Prodejní výstava výrobků našich klientů

Oslava narozenin klientů

Prosinec 
Čertovská nadílka
Pečení a tvoření se žáky ZŠ Jevišovice
Vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Jevišovice

Oslava narozenin klientů

Společný vánoční oběd zaměstnanců s klienty
Vánoční setkání s dobrovolníky z církve adventistů

 

novinky

Podzimní tvoření mezi dvěma generacemi

Přidáno: 2017-10-13 10:22:07

Při úterním (10. 10. 2017) prosluněném dopoledni navštívily Domov pro seniory děti ze ZŠ Jevišovice a společně s klienty vytvářeli podzimní dekoraci – téma bylo zvířátka. Klienti předpřipravili šablony zvířátek, které společně s prvňáčky dotvořili. Akce tak potvrdila užitečnost prolínání dvou generací, z nichž profitují obě dvě strany. Snaha a soutěživost o nejlepšího ježka či sovu byla opravdu u obou generací. Dovolíme si říci, že u seniorů byla podpořena vnitřní spokojenost, pozornost i sociální kontakt, naplnit tak vlastní důležitost. -LP- 

Premiér ČR Mgr. Bohuslav Sobotka navštívil Domov pro seniory Jevišovice

Přidáno: 2017-09-27 02:20:47

V rámci cesty po Jihomoravském kraji navštívil premiér ČR Mgr. Bohuslav Sobotka ve středu 27. 9. 2017 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Zdůraznil stárnutí lidské populace, že je nutné investování do sociální oblasti a neustálé zlepšování podmínek pro zkvalitnění života v současných zařízeních. Zároveň vyzdvihl a připomenul, co jeho vláda prosadila (zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, valorizace důchodů, zvýšení příspěvků na péči, zvýšení platebních tarifních tabulek zaměstnanců….). Poté zazněly dotazy na pana premiéra z řad klientů, zaměstnanců i veřejnosti, ke kterým se vyjadřoval. Svoji návštěvu zakončil prohlídkou organizace. -LP-

1. řijna - MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Přidáno: 2017-09-19 09:14:38

Již od roku 1998 si svět připomíná 1. říjen jako Mezinárodní den seniorů.
Zastavte se na chvilku, udělejte radost rodičům, babičkám a dědečkům. Zajděte spolu třeba na kávu nebo do divadla, udělejte si spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat.
Buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů a podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy.
Zároveň i my přejeme seniorům a to nejen těm našim, hlavně hodně zdraví, a aby jejich dny byly naplněny radostí a štěstím v kruhu milující rodiny, nebo poblíž těch, kteří se o ně s pečlivostí a obětavostí starají.  -LP-

Pozvánka zde: Den seniorů v Domově pro seniory Jevišovice

DEN KERAMIKY

Přidáno: 2017-08-03 11:25:09

Dne 3.8.2017, se v našem domově uskutečnil DEN KERAMIKY.

Klienti tvořili z hlíny, ze které vzešly krásné keramické předměty, které slouží nejen k prodeji, ale hlavně k potěšení všech klientů, pracovníků a návštěv, které do domova zavítají.

DEN KERAMIKY, určitě nepatří k posledním v našem domově. Patří k nejoblíbenějším činnostem klientů. 

 

DEN PLNÝ POHYBU

Přidáno: 2017-08-03 11:02:34

Dne 27.7.2017, se náš domov zúčastnil DNE PLNÉHO HER v domově pro seniory ve Skalici.

Pro klienty, byl připraven bohatý program, který obsahoval rozmanité soutěže, jako je házení na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč. V těchto soutěžích se náš domov umístil na celkovém krásném třetím místě a to z deseti zúčastněných domovů.

Dále, bylo pro klienty připraveno pohoštění, tombola a hudební vystoupení.

Naši klienti odjížděli spokojení a plní zážitků.

 

<< < > >>