Aktivizační činnosti

Vytvořeno (upraveno): 2014-05-28
Autor: Ticha

Pravidelné činnosti na odděleních
Denně - cvičení s hudbou, relaxační, uvolňovací a dechová
Denně - práce s barvami, papírem, látkou, korálky k procvičování jemné motoriky

Každý pátek - Bohoslužba

1x za 14 dní ve čtvrtek a v sobotu – Dobrovolníci z ADRY
1x za 14 dní v sobotu – Mše církve Adventistů sedmého dne

Každý měsíc – oslava narozenin klientů, chystání pochutin, pečení cukroví

Pravidelné činnosti v dílně
Denně - pletení košíků z pedigu, výroba keramických výrobků  Plán aktivizačních činností na rok  2017

 

Leden
Tříkrálová nadílka    

Dopoledne plné překvapení - hmatové pytlíčky, kvízy, hádanky a křížovky

Křeslo pro hosta - knihovnice - téma: Neslavná mládí slavných

"Hýbejte se v každém věku" - relaxační cvičení s hudbou

Oslava narozenin klientů

Trénink chuťových pohárků, smyslové vnímání

Vzpomínka na tradiční českou zabíjačku s ochutnávkou

 
Únor
Masopustní merenda  

Oslava narozenin klientů   
Taneční terapie při lidovkách

Prezentace Vojtěch Trčka- Amerika

Knihovnice četba na pokračování

Kolekce filmů pro pamětníky

Dopoledne pro pohlazení těla a duše - aromaterapie - bylinné koupele rukou a nohou 
 
Březen

Světový den básní

Oslava MDŽ – vystoupení dětí ze ZŠ

Zelený den - Velký pátek

Mezinárodní den divadla - promítání divadelní inscenace

Malování vyřezaných ozdob s velikonoční tématikou s dětmi ze ZŠ

Výzboda "Skořápkovníku"

Oslava narozenin klientů

 

Duben
Den ptactva - promítání přírodovědného filmu 

Oslava narozenin klientů

Pálení čarodějnic – děti z MŠ, ZŠ

Den tance - lidové, country, pop, rock, jazz

Bakaláři

Květen
Den matek – děti z MŠ

Oslava narozenin klientů

Dopoledne ve Francii - Eiffelova věž, francouzské víno, sýr
Májové koulení v petanque

Turnaj v petanque v Hodoníně
       
Červen
Den květů - sbírání bezu a výroba šťávy

Oslava narozenin klientů
Den mužů
Třešňový den

Vítání léta - vystoupení dětí

Vzpomínky na herecká esa

 
Červenec

Výlet do místní pizzerie - Sýpka

Oslava narozenin klientů

Vzpomínky na slavné herce

Výstavka výrobků klientů v domově

Výlov rybníka Brčála s vodníkem a vílami


Srpen
Plackové dopoledne ze starých dob

Pohybová terapie s ergoterapeutickými pomůckami

Oslava narozenin klientů

Zahradní slavnost s opékáním buřtů

Chléb našich babiček - pečení chleba


Září
Návštěva místního kostela – výstava – poděkování za úrodu, zapálení svíček za příbuzné 

Oslava narozenin klientů
Den otevřených dveří

Švestkové kulinaření

Výlet po okolí Jevišovic

Prezentace - p. Himmer - Jevišovicko dříve a teď


Říjen

Křeslo pro hosta

Podzimní tvoření – s dětmi ze ZŠ

Oslava narozenin klientů

Poděkování za úrodu v kostele

Itálie u nás - degustace italských výrobků

 
Listopad     
Uctění památky zesnulých na hřbitově 

Prezentace

Příprava adventní doby - vánoční výzdoba
Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dětí ze ZŠ Jevišovice

Prodejní výstava výrobků našich klientů

Oslava narozenin klientů

Prosinec 
Čertovská nadílka
Pečení a tvoření se žáky ZŠ Jevišovice
Vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Jevišovice

Oslava narozenin klientů

Společný vánoční oběd zaměstnanců s klienty
Vánoční setkání s dobrovolníky z církve adventistů

 

novinky

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE, p.o.!!!

Přidáno: 2018-02-16 03:47:12

Sdělujeme všem rodinným příslušníkům, osobám blízkým osobám klientům, že na základě zaslaného pokynu Krajské hygienické stanice v Brně je od 17. 2. 2018 do odvolání vydán ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Jevišovice, a to z důvodu zvýšeného nárůstu chřipkového onemocnění na území Jihomoravského kraje.

Masopustní merenda 16. 2. 2018

Přidáno: 2018-02-16 03:39:28

Masopust (fašank, morav. voračky, karneval...), byl v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého se bylo třeba dosyta najíst a pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst zakončený Velikonocemi. Masopustní zvyky mají též původ i v oslavách konce zimy. Masopustní veselí v podání maškar neprochází jen vesnicemi, ale 16. 2. 2018 proběhla masopustní merenda i v Domově pro seniory Jevišovice. Zaměstnanci a někteří klienti si oblékli masky, veselí doprovázela hudební skupina - Alena a Jožka Rapáčovi, která umocňovala slavnostní atmosféru v Domově. Nechyběly ani tradiční masopustní koblihy, na kterých si všichni pochutnali. Tančilo se, zpívalo se, losovala se tombola a všichni z merendy odcházeli příjemně unaveni s úsměvy na tvářích. Toto odpoledne jsme si společně velmi užili a dokázali jsme si, že i stárnout se dá s úsměvem. -LP-

Šťastná výherkyně projektu „Senioři mezi námi“

Přidáno: 2018-01-17 07:03:11

Ve spolupráci s Nadačním fondem PHOENIX jsme se zúčastnili již 14. ročníku projektu „Senioři mezi námi“. Několik uživatelů Domova pro seniory Jevišovice, p.o. luštilo a zaslalo křížovku do soutěže – Křížovka 2017. Právě i takovéto aktivity přináší zábavu, poučení, vyplnění volného času, rozvíjí zájmy, schopnosti a zejména podporují duševní a fyzické zdraví uživatelů Domova. Mezi 50-ti vylosovanými měla štěstí i jedna naše seniorka - paní Emilie Vlčková. Srdečně blahopřejeme. -LP-

Masopustní merenda

Přidáno: 2018-01-12 12:21:53

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. si Vás dovoluje pozvat na MASOPUSTNÍ MERENDU, která se koná v pátek 16. 2. 2018 v 13.30 hod. v Hl. jídelně na budově "A". K tanci a poslechu hraje skupina Alena a Jožka Rapáčovi. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni!

Plakát ke stažení zde

Tři králové

Přidáno: 2018-01-12 08:40:56

6. leden je v Česku znám jako svátek Tří králů, kteří dvanáct dní po narození přinesli Ježíšovi dary: myrhu, kadidlo a zlato.  V podání našich zaměstnanců zavítali do našeho Domova již v pátek 5. 12. 2018, aby popřáli našim klientům hodně zdraví, pohody, optimismu a Božího požehnání do nového roku. Všem rozdávali bonbóny a zpívali koledu „My tři králové jdeme k vám…..“. Průvodem tří králů byla zároveň symbolicky zakončena doba vánoční.  -LP-

<< < > >>