Aktivizační činnosti

Vytvořeno (upraveno): 2014-05-28
Autor: Ticha

Pravidelné činnosti na odděleních
Denně - cvičení s hudbou, relaxační, uvolňovací a dechová
Denně - práce s barvami, papírem, látkou, korálky k procvičování jemné motoriky

Každý pátek - Bohoslužba

1x za 14 dní ve čtvrtek a v sobotu – Dobrovolníci z ADRY
1x za 14 dní v sobotu – Mše církve Adventistů sedmého dne

Každý měsíc – oslava narozenin klientů, chystání pochutin, pečení cukroví

Pravidelné činnosti v dílně
Denně - pletení košíků z pedigu, výroba keramických výrobků  Plán aktivizačních činností na rok  2017

 

Leden
Tříkrálová nadílka    

Dopoledne plné překvapení - hmatové pytlíčky, kvízy, hádanky a křížovky

Křeslo pro hosta - knihovnice - téma: Neslavná mládí slavných

"Hýbejte se v každém věku" - relaxační cvičení s hudbou

Oslava narozenin klientů

Trénink chuťových pohárků, smyslové vnímání

Vzpomínka na tradiční českou zabíjačku s ochutnávkou

 
Únor
Masopustní merenda  

Oslava narozenin klientů   
Taneční terapie při lidovkách

Prezentace Vojtěch Trčka- Amerika

Knihovnice četba na pokračování

Kolekce filmů pro pamětníky

Dopoledne pro pohlazení těla a duše - aromaterapie - bylinné koupele rukou a nohou 
 
Březen

Světový den básní

Oslava MDŽ – vystoupení dětí ze ZŠ

Zelený den - Velký pátek

Mezinárodní den divadla - promítání divadelní inscenace

Malování vyřezaných ozdob s velikonoční tématikou s dětmi ze ZŠ

Výzboda "Skořápkovníku"

Oslava narozenin klientů

 

Duben
Den ptactva - promítání přírodovědného filmu 

Oslava narozenin klientů

Pálení čarodějnic – děti z MŠ, ZŠ

Den tance - lidové, country, pop, rock, jazz

Bakaláři

Květen
Den matek – děti z MŠ

Oslava narozenin klientů

Dopoledne ve Francii - Eiffelova věž, francouzské víno, sýr
Májové koulení v petanque

Turnaj v petanque v Hodoníně
       
Červen
Den květů - sbírání bezu a výroba šťávy

Oslava narozenin klientů
Den mužů
Třešňový den

Vítání léta - vystoupení dětí

Vzpomínky na herecká esa

 
Červenec

Výlet do místní pizzerie - Sýpka

Oslava narozenin klientů

Vzpomínky na slavné herce

Výstavka výrobků klientů v domově

Výlov rybníka Brčála s vodníkem a vílami


Srpen
Plackové dopoledne ze starých dob

Pohybová terapie s ergoterapeutickými pomůckami

Oslava narozenin klientů

Zahradní slavnost s opékáním buřtů

Chléb našich babiček - pečení chleba


Září
Návštěva místního kostela – výstava – poděkování za úrodu, zapálení svíček za příbuzné 

Oslava narozenin klientů
Den otevřených dveří

Švestkové kulinaření

Výlet po okolí Jevišovic

Prezentace - p. Himmer - Jevišovicko dříve a teď


Říjen

Křeslo pro hosta

Podzimní tvoření – s dětmi ze ZŠ

Oslava narozenin klientů

Poděkování za úrodu v kostele

Itálie u nás - degustace italských výrobků

 
Listopad     
Uctění památky zesnulých na hřbitově 

Prezentace

Příprava adventní doby - vánoční výzdoba
Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dětí ze ZŠ Jevišovice

Prodejní výstava výrobků našich klientů

Oslava narozenin klientů

Prosinec 
Čertovská nadílka
Pečení a tvoření se žáky ZŠ Jevišovice
Vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Jevišovice

Oslava narozenin klientů

Společný vánoční oběd zaměstnanců s klienty
Vánoční setkání s dobrovolníky z církve adventistů

 

novinky

1. řijna - MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Přidáno: 2017-09-19 09:14:38

Již od roku 1998 si svět připomíná 1. říjen jako Mezinárodní den seniorů.
Zastavte se na chvilku, udělejte radost rodičům, babičkám a dědečkům. Zajděte spolu třeba na kávu nebo do divadla, udělejte si spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat.
Buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů a podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy.
Zároveň i my přejeme seniorům a to nejen těm našim, hlavně hodně zdraví, a aby jejich dny byly naplněny radostí a štěstím v kruhu milující rodiny, nebo poblíž těch, kteří se o ně s pečlivostí a obětavostí starají.  -LP-

Pozvánka zde: Den seniorů v Domově pro seniory Jevišovice

DEN KERAMIKY

Přidáno: 2017-08-03 11:25:09

Dne 3.8.2017, se v našem domově uskutečnil DEN KERAMIKY.

Klienti tvořili z hlíny, ze které vzešly krásné keramické předměty, které slouží nejen k prodeji, ale hlavně k potěšení všech klientů, pracovníků a návštěv, které do domova zavítají.

DEN KERAMIKY, určitě nepatří k posledním v našem domově. Patří k nejoblíbenějším činnostem klientů. 

 

DEN PLNÝ POHYBU

Přidáno: 2017-08-03 11:02:34

Dne 27.7.2017, se náš domov zúčastnil DNE PLNÉHO HER v domově pro seniory ve Skalici.

Pro klienty, byl připraven bohatý program, který obsahoval rozmanité soutěže, jako je házení na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč. V těchto soutěžích se náš domov umístil na celkovém krásném třetím místě a to z deseti zúčastněných domovů.

Dále, bylo pro klienty připraveno pohoštění, tombola a hudební vystoupení.

Naši klienti odjížděli spokojení a plní zážitků.

 

Meruňobraní.

Přidáno: 2017-07-19 10:39:43

Protože  jsme chtěli zavzpomínat na dobu,  kdy naši klientky doma pekly buchty, dělaly knedlíky a zavařovaly meruňky na zimní období a horší časy, tak jsme uspořádaly ve středu 19.7. meruňobraní ve společenské místnosti. Klientky zručně plnily prázdné sklenice ovocem a přitom si povídaly.

Hudební vystoupení DUO -RUGGIERI.

Přidáno: 2017-07-13 09:31:36

V pondělí 31.7. proběhne v našem zařízení kulturní vystoupení skupiny DUO RIGGUIRI se speciálním programem pro seniory. Akce se bude konat v hlavní budově domova od 14,00 hod ve velké jídelně.

<< < > >>