Vážka

Vytvořeno (upraveno): 2014-03-05
Autor: Ticha

Certifikát ČALS - VÁŽKA -  2. obhajoba certifikátu
Náš Domov se může prezentovat již 2. úspěšným obhájením certifikátu Vážka,  udělovaným Českou alzheimerovskou společností (ČALS) za kvalitně a odborně poskytované služby uživatelům s Alzheimerovým onemocněním nebo jinými typy demencí (sociální služba Domov se zvláštním režimem). Obhajoba certifikace proběhla v měsíci dubnu 2017 s platností na 2 roky a je pro naši organizaci závazkem pokračovat v dalším rozvoji
a zkvalitňováním služeb pro naše klienty. Certifikát Vážka Domov pro seniory Jevišovice získal již v r. 2013 jako první krajské zařízení na okrese Znojmo. Toto ocenění se uděluje pouze organizacím, které splňují náročné podmínky a jsou zárukou pro poskytování sociálních služeb v nejvyšší kvalitě.

 

 

 

Česká alzheimerovská společnost


Česká alzheimerovská společnostvznikla v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únopru 1997. Vznikla na základě setkávání a spolupráce profesionálů v oboru gerontologie (lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů sociální práce a dalších), kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí. V současné době je Česká alzheimerovská společnost již respektovaným členem významných mezinárodních organizací.

 

Cílem společnosti je pomoc a podpora lidí postižených demencí jak samotným nemocným, tak jejich rodinným příslušníkům.

 

Česká alzheimerovská společnost realizuje celou řadu projektů a poskytuje škálu služeb.

- Poskytuje soc. služby: konzultace (poradenství) lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům a respitní péči (odlehčovací službu) v domácnosti.
- Pořádá akreditované vzdělávací programy, přednášky, konference.
- Poskytuje poradenství profesionálům. Příkladem je projekt Gerontologické a organizační supervize (GOS) v Jmk, jehož cílem je zlepšení péče o seniory v přís. org. zřizovaných Jmk.
- Má vytvořen certifikační systém Vážka, který je zaměřen na kvalitu zdravotně sociálních služeb pro lidi s demncí a je udělován zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu na dobu 18 měsíců.

 

Co je Alzheimerova choroba?
Alzheimerova choroba (ACH) narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí - myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

 

ACH poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než 7 mlionů obyvatel Evropy, v České republice je možné odhadnout počet na 123 194 lidí.

 

ACH začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou ACH postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější, není schopen plnit běžné denní činnosti. Přidává se časová a místní dezorientace, zakládání věcí na nesprávné místo. Nemocný ztrácí iniciativu, mění se jeho celá osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

novinky

III. sportovní seniorský víceboj

Přidáno: 2018-09-18 04:35:03

Okresní sdružení české unie sportu Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem uspořádalo na Městském stadionu ve Znojmě – dne 12. 9. 2018 – již III. sportovní seniorský víceboj v turnaji pétanque. Někteří naši senioři se zúčastnili též. 10 družstev tvořilo 44 seniorů ze Znojma, Blížkovic, Miroslavi a Jevišovic. Výkony nebyly rozhodující. Všichni si za svůj výkon odnesli medaili a družstva na prvních třech místech obdržely poháry.  -LP-

5. 9. 2018_DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB aneb jeden svět pro všechny

Přidáno: 2018-09-17 01:00:24

5. 9. 2018 se konal ve Znojmě Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, kde se měly možnost prezentovat všechny soc. služby na Znojemsku. Slavnostní zahájení proběhlo v 10.00 hod. pod vedením vedoucího soc. odboru Mgr. Stanislava Maary. Náš Domov pro seniory Jevišovice, p.o. patřil opět mezi zapojené organizace. Rozdávali jsme kontakty, poskytovali informace a dohodli si s některými i termín návštěvy naší organizace. Všichni, kdo zavítali do našeho stánku, obdrželi i malou pozornost v podobě vonných sáčků, které vyráběli sami senioři DpS Jevišovice. Veřejnosti se tak v tento den naskytl přehled a reálný pohled na problematiku, když lidé potřebují nějakou pomoc či radu z oblasti sociálních služeb, vše na jednom prostranství.  -LP-

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB aneb jeden svět pro všechny_IX. ročník

Přidáno: 2018-09-14 01:46:43

Dovolujeme si Vás pozvat na Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, který se koná 5. 9. 2018 na Horním nám. ve Znojmě. Prezentovat se bude též i náš Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete zde.  -LP-

Ochutnávka různých druhů chlebů

Přidáno: 2018-08-17 05:09:47

Klienti měli možnost 16. 8. 2018 zhlédnout videoprojekci ruční a strojové výroby chleba. Chléb nebo-li chleba patří k základním potravinám. Vnější propečená část na povrchu se nazývá kůrka, vnitřní část střídka. První a poslední odkrojek chleba se nazývá patka. Poté si připomněli, jaké různé typy chlebů máme a některé i ochutnaly, např. tmavý žitný chléb, žitno-pšeničný chléb, francouzský pšeničný chléb, ruský bílý pšeničný chléb, arabský pita chléb, toustový apod. Existují i chleby s ovesnými vločkami, vlašskými ořechy, s přídavkem cibule, slunečnicových semínek a dalších pochutin. Někteří senioři vzpomínali, jak jedli suchý chleba, když měli hlad a někteří, jak si chlebu neváží, vyhazují ho. Dále říkali – chléb je boží dar - chlebem a solí vítají některé kraje své hosty, chléb znamená - každodenní nezbytnou výživu, sůl je znamení čistoty a vzácnosti.
Domnívám se, že po zhlédnutí filmu si budou voňavého a křupavého pokrmu více vážit všichni. -LP-

Den plný pohybu

Přidáno: 2018-08-07 08:29:49

Dne 26. 7. 2018 se naši klienti zúčastnili III. ročníku sportovního dne v Domově pro seniory Skalice, kde reprezentovali náš Domov – Domov pro seniory Jevišovice.
Akce se zúčastnilo 7 Domovů z blízkého okolí. Celý den byl nabitý sportovními a se sportem souvisejícími aktivitami.
Klienti tak měli možnost zúčastnit se rozmanitých soutěží (hodu na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč). Na sportovní den jeli naši klienti opravdu s velkým odhodláním a postupně poráželi všechny soupeře, až se probojovali na krásné 2. místo.
A protože v tento den počasí i sluníčko všem přálo, samozřejmostí bylo pro všechny zúčastněné doplňování tekutin a na závěr připraveno malé pohoštění. Naši klienti odjížděli spokojeni a plni zážitků. Do Domova se vraceli šťastni a s medailemi. Pravidelný pohyb je určitě zárukou zdraví, dobré nálady a radosti. -LP-

<< < > >>