Informace pro zájemce

Vytvořeno (upraveno): 2014-01-17
Autor: Lubomír Mandát

 

 Jste senior nebo máte blízkého člověka, který:

 

- již nemůže být sám doma,

- je umístěn na ODN a nemůže se vrátit do svého přirozeného domácího prostředí,

- potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, kterou není schopna rodina nebo jiná sociální služba zajistit?

 

Nemějte obavy a kontaktujte naše sociální pracovníky.

 

Všem zájemcům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří nás zkontaktují nebo navštíví naše zařízení, budou podány informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Všichni mají možnost osobně se seznámit s prostředím a chodem Domova. Naší snahou je, aby zájemce či rodinní příslušníci věděli, co modou od našich služeb očekávat a jakým způsobem postupovat v případě zájmu o službu.

Jedním ze základních kroků je podání žádosti o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

 


Žádost o umístění do domova je možno vyzvednout osobně v domově u sociálních pracovnic nebo na webových stránkách domova.


Zájemce zvolí žádost dle požadované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem).

 

Vyplněnou žádost, vlastnoručně podepsanou, společně s vyjádřením lékaře lze doručit osobně nebo zaslat poštou.


Po doručení žádosti sociální pracovnice provedou u zájemce soc. šetření, na základě kterého je zájemce po domluvě zařazen do evidence žadatelů na jednu z poskytovaných služeb o čemž je písemně informován. Pokud zájemce nechce být zařazen do evidence, žádost se vrací.

 

Pokud zájemce nesplňuje některou z podmínek pro přijetí, je vyrozuměn dopisem, ve kterém je uveden důvod odmítnutí.Žádost je bodována dle daných kritérií. Jakmile se žadatel v evidenci dostane na přední místo a v případě volné kapacity, je kontaktován sociální pracovnicí k dohodnutí podmínek přijetí.Před nástupem jsou dohodnuty všechny podrobnosti poskytované služby, které budou uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“.

 

 

souborpopisvelikostakce

 ŽÁDOST o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

 soc. služba: domov se zvláštním režimem

 formulář  

stáhnout

 ŽÁDOST o přijetí do Domova pro seniory Jevišovice, p.o.

 soc. služba: domov pro seniory

 formulář  

 stáhnout

 Návod k vyplnění žádosti  formulář   stáhnout
 Seznam věcí při přijetí  Co si vzít s sebou do Domova   stáhnout

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Žádosti jsou seřazeny podle počtu bodového hodnocení dle daných kritérií pro posouzení.

 

 Kritéria pro posouzení žádosti:

 

• dle věku žadatele:

nad 60 let    1 bod
nad 70 let   2 body
nad 75 let   4 body
nad 80 let   6 bodů
nad 85 let   8 bodů
nad 90 let  10 bodů
 
  
• dle závislosti na péči jiné osoby:
 
stav odpovídající    I. stupni    1 bod
stav odpovídající   II. stupni    4 body
stav odpovídající  III. stupni    8 bodů
stav odpovídající  IV. stupni   12 bodů
 
 Pozn.: na základě šetření soc. pracovnice Domova navrhne předpokládaný stupeň závislosti (pouze pro účely bodového hodnocení)


• dle příslušnosti kraje:

Jihomoravský kraj    2 body
ostatní kraje            0 bodů

 

• dle sociální situace:

krizová sociální situace 
- ztráta bydlení                                                 3 body
nepříznivé sociální situace 
- nevyhovující rodinné a mezilidské vztahy,  
  osamělost, ohrožení sociálním vyloučením         2 body
- nemožnost využití terénní nebo jiné soc. služby 1 bod
- bydlení neumožňující odstranění bariér   
   v přirozeném prostředí žadatele                       3 body

 

• dle ostatních kritérií:

- odmítnutí nástupu                       -5 bodů
- uživatel jiné soc. služby               -1 bod

 

novinky

III. sportovní seniorský víceboj

Přidáno: 2018-09-18 04:35:03

Okresní sdružení české unie sportu Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem uspořádalo na Městském stadionu ve Znojmě – dne 12. 9. 2018 – již III. sportovní seniorský víceboj v turnaji pétanque. Někteří naši senioři se zúčastnili též. 10 družstev tvořilo 44 seniorů ze Znojma, Blížkovic, Miroslavi a Jevišovic. Výkony nebyly rozhodující. Všichni si za svůj výkon odnesli medaili a družstva na prvních třech místech obdržely poháry.  -LP-

5. 9. 2018_DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB aneb jeden svět pro všechny

Přidáno: 2018-09-17 01:00:24

5. 9. 2018 se konal ve Znojmě Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, kde se měly možnost prezentovat všechny soc. služby na Znojemsku. Slavnostní zahájení proběhlo v 10.00 hod. pod vedením vedoucího soc. odboru Mgr. Stanislava Maary. Náš Domov pro seniory Jevišovice, p.o. patřil opět mezi zapojené organizace. Rozdávali jsme kontakty, poskytovali informace a dohodli si s některými i termín návštěvy naší organizace. Všichni, kdo zavítali do našeho stánku, obdrželi i malou pozornost v podobě vonných sáčků, které vyráběli sami senioři DpS Jevišovice. Veřejnosti se tak v tento den naskytl přehled a reálný pohled na problematiku, když lidé potřebují nějakou pomoc či radu z oblasti sociálních služeb, vše na jednom prostranství.  -LP-

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB aneb jeden svět pro všechny_IX. ročník

Přidáno: 2018-09-14 01:46:43

Dovolujeme si Vás pozvat na Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, který se koná 5. 9. 2018 na Horním nám. ve Znojmě. Prezentovat se bude též i náš Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete zde.  -LP-

Ochutnávka různých druhů chlebů

Přidáno: 2018-08-17 05:09:47

Klienti měli možnost 16. 8. 2018 zhlédnout videoprojekci ruční a strojové výroby chleba. Chléb nebo-li chleba patří k základním potravinám. Vnější propečená část na povrchu se nazývá kůrka, vnitřní část střídka. První a poslední odkrojek chleba se nazývá patka. Poté si připomněli, jaké různé typy chlebů máme a některé i ochutnaly, např. tmavý žitný chléb, žitno-pšeničný chléb, francouzský pšeničný chléb, ruský bílý pšeničný chléb, arabský pita chléb, toustový apod. Existují i chleby s ovesnými vločkami, vlašskými ořechy, s přídavkem cibule, slunečnicových semínek a dalších pochutin. Někteří senioři vzpomínali, jak jedli suchý chleba, když měli hlad a někteří, jak si chlebu neváží, vyhazují ho. Dále říkali – chléb je boží dar - chlebem a solí vítají některé kraje své hosty, chléb znamená - každodenní nezbytnou výživu, sůl je znamení čistoty a vzácnosti.
Domnívám se, že po zhlédnutí filmu si budou voňavého a křupavého pokrmu více vážit všichni. -LP-

Den plný pohybu

Přidáno: 2018-08-07 08:29:49

Dne 26. 7. 2018 se naši klienti zúčastnili III. ročníku sportovního dne v Domově pro seniory Skalice, kde reprezentovali náš Domov – Domov pro seniory Jevišovice.
Akce se zúčastnilo 7 Domovů z blízkého okolí. Celý den byl nabitý sportovními a se sportem souvisejícími aktivitami.
Klienti tak měli možnost zúčastnit se rozmanitých soutěží (hodu na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč). Na sportovní den jeli naši klienti opravdu s velkým odhodláním a postupně poráželi všechny soupeře, až se probojovali na krásné 2. místo.
A protože v tento den počasí i sluníčko všem přálo, samozřejmostí bylo pro všechny zúčastněné doplňování tekutin a na závěr připraveno malé pohoštění. Naši klienti odjížděli spokojeni a plni zážitků. Do Domova se vraceli šťastni a s medailemi. Pravidelný pohyb je určitě zárukou zdraví, dobré nálady a radosti. -LP-

<< < > >>