Služby

Vytvořeno (upraveno): 2014-01-17
Autor: Lubomír Mandát

 

Domov pro seniory Jevišovice,p.o.  
 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.   s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

 

 

Domov pro seniory  - kapacita 34 lůžek

 

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

 

 

Domov se zvláštním režimem  - kapacita 71 lůžek

 

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

 

 

Poskytované služby:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování klientům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro klienty, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím svých odborně způsobilého personálu
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění různých druhů nápojů - nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


DEMENCE
Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.
• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.

   U osob starších 80 let postihuje demence již více než 30%.

 

Demence
- organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami  osobnosti.
- Je narušena sociální a ekonomická aktivita.
- Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.
- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

 

ALZHEIMEROVA CHOROBA
• 
Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí.
• Do 45 let je toto onemocnění vzácné.
• U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence.
• Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.

 

DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU
• 
Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.
• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.
• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.
• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.

 

DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU
• 
Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)
• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.

 

DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)
• 
Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.
• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.

 

 

 

novinky

Rozsvěcování vánočního stromu

Přidáno: 2018-12-16 11:44:48

Tradiční rozsvěcování vánočního stromu před Domovem pro seniory Jevišovice proběhlo již 30. 11. 2018. Žáci ze ZŠ Jevišovice vyrobili ozdoby a poté společně se seniory zdobili stromeček před budovou Domova. Dále si též připravili pásmo koled, aby si společně zazpívali s uživateli Domova. Ani letos nechyběl na tomto zahajovacím adventu Mikuláš, který odměnil děti za jejich píli sladkostmi.

I přes nepřízeň počasí zde každý mohl nasát vánoční atmsoféru nebo se jen tak zahřát vánočním punčem. Na závěr si všichni popřáli krásné a především klidně prožité adventní období, bez pověsti předvánoční uspěchanosti a stresu. -LP-

JITKA ZELENKOVÁ splnila přání v rámci Ježíškových vnoučat

Přidáno: 2018-12-10 02:08:09

Pochvala a poděkování za krásný koncert patří světoznámé zpěvačce Jitce Zelenkové, která zavítala dne 29. 11. 2018 do Domova pro seniory Jevišovice, p.o., aby splnila přání jedné naší uživatelce – paní Vlastě v rámci Ježíškových vnoučat. Do tohoto charitativního projektu se zapojila s vervou, zazněly známé písničky a panovala příjemná nálada. Zraky fanoušků se upínaly především k oblíbené zpěvačce, která svým vzhledem a ojedinělým zabarvením hlasu přitahuje všechny své nadšence. Známým hitem "Mít svůj kout" zahájila koncert a poté následovaly další známé písně.
Sama zpěvačka – Jitka Zelenková se zmínila, že letos slaví 50 let na hudební scéně a k tomuto krásnému jubileu vydala nové album nazvané Intimity.
Skladbou repertoáru, vykouzlila neuvěřitelně vkusné odpoledne. Ve svém srdci i hlase má obrovskou dávku citu, opravdu potvrdila, že je nezaměnitelná a jedinečná. Svým ojedinělým hlasem a hudbou si drží nejen starší generaci, ale má zastánce i v té mladší.
Atmosféru celého vystoupení emocionálně poznamenala hudební skladba „Rád mít rád..,“ kdy nezůstalo jedno oko suché, senioři byli velmi vstřícní a tiše zpívali společně s Jitkou Zelenkovou. Na závěr proběhla autogramiáda. -LP-

Ježíškova vnoučata

Přidáno: 2018-12-10 02:06:47

Domov pro seniory Jevišovice se již podruhé zapojil v rámci spolupráce Českého rozhlasu do charitativního projektu „Ježíškova vnoučata.“ Projekt je zaměřen na osamělé seniory, kteří vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků by bylo pro ně spíše časem prázdnoty než radosti. Tento program propojil seniory s lidmi, kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání. Projekt byl v minulém roce velice úspěšný. Řadě lidí se podařilo udělat některým našim uživatelům hezčí Vánoce spojené se splněným přáním. Iniciativy všech lidí, kteří se do projektu „Ježíškova vnoučata“ zapojili, si opravdu velice vážíme. Nejen naši uživatelé (senioři), ale i zaměstnanci si této pomoci upřímně cení a proto bychom chtěli poděkovat nejen dárcům, ale též přípravnému týmu Českého rozhlasu Brno. -LP-

Návštěva NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA

Přidáno: 2018-11-28 09:17:38

 

V pondělí 26.11.2018 Domov pro seniory Jevišovice poctila významnou návštěvou náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Mgr. Taťána Malá, aby si prohlédla areál Domova pro seniory Jevišovice, a také se seznámila s životem seniorů v Domově. Společně s paní náměstkyní se za doprovodu ředitele Domova pro seniory Jevišovice Ing. Pavla Chloupka prohlídky zúčastnili poslanec Parlamentu ČR David Štolpa, jeho asistent Petr Vodička a starosta města Jevišovice Mgr. Pavel Málek. Během prohlídky byli svědky i oslavy 90. narozenin klientky Domova pro seniory.

 

 

 

NATÁČENÍ ČT

Přidáno: 2018-11-19 11:11:32

V úterý 6.11.2018 do Domova pro seniory Jevišovice zavítala Česká televize. Hlavním cílem reportáže bylo zjistit a seznámit širokou veřejnost se stavem žádostí o umístění do jednotlivých Domovů pro seniory v Jihomoravském kraji. V současné době téměř 2500 seniorů v Jihomoravském kraji čeká na umístění do Domova. Toto číslo však v poslední době kleslo, a to především díky Krajskému informačnímu systému Jihomoravského kraje, který je transparentní a zpřehledňuje sociálním pracovníkům aktuální stav podaných žádostí. Pro klienty Domova pro seniory Jevišovice to byl nový a ojedinělý zážitek, který jim zpestřil a zpříjemnil všední den, zejména i tím, že někteří z klientů měli možnost ve zmíněné reportáži účinkovat.
Záznam je možné shlédnout na níže uvedeném odkazu.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381991106-udalosti-v-regionech/obsah/655065-mista-v-domovech-pro-seniory

 

<< < > >>