Služby

Vytvořeno (upraveno): 2014-01-17
Autor: Lubomír Mandát

 

Domov pro seniory Jevišovice,p.o.  
 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.   s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

 

 

Domov pro seniory  - kapacita 34 lůžek

 

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

 

 

Domov se zvláštním režimem  - kapacita 71 lůžek

 

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

 

 

Poskytované služby:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování klientům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro klienty, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím svého odborně způsobilého personálu
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění různých druhů nápojů - nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


DEMENCE
Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.
• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.

   U osob starších 80 let postihuje demence již více než 30%.

 

Demence
- organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami  osobnosti.
- Je narušena sociální a ekonomická aktivita.
- Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.
- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

 

ALZHEIMEROVA CHOROBA
• 
Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí.
• Do 45 let je toto onemocnění vzácné.
• U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence.
• Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.

 

DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU
• 
Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.
• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.
• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.
• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.

 

DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU
• 
Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)
• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.

 

DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)
• 
Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.
• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.

 

 

 

novinky

Country odpoledne

Přidáno: 2019-02-15 10:36:55

Ve středu 13. 2. 2019 se konalo pro naše uživatele country odpoledne. K tanci a poslechu hrál na kytaru p. Krejčí. Zároveň si všichni připomněli vznik country - nazvané písně dlouhých cest. Jak jedna seniorka řekla: "Češi mají dechovku, Američané country." V repertoáru převládaly skladby od Michala Tučného, zazněly i písně od skupiny Fešáci a další. Všichni senioři přišli oblečeni ve slušivých country kloboucích a někteří i v country stylu. Hudební odpoledne se spoustou známých písní v rytmu country bylo příjemným spestřením pro všechny přítomné. -LP-

Masopustní merenda

Přidáno: 2019-02-14 12:00:00

Masopust (fašank, morav. voračky, karneval...), byl v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého se bylo třeba dosyta najíst a pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst zakončený Velikonocemi. Masopustní zvyky mají též původ i v oslavách konce zimy. Masopustní veselí v podání maškar neprochází jen vesnicemi, ale 8. 2. 2019 proběhla masopustní merenda i v Domově pro seniory Jevišovice. Zaměstnanci a někteří uživatelé Domova si oblékli masky, veselí doprovázela hudební skupina - Alena a Jožka Rapáčovi, která umocňovala slavnostní atmosféru v Domově. Nadšené obecenstvo tvořili i někteří rodinní příslušníci jednotlivých uživatelů, kteří doprovázeli divoký masopustní rej hlasitým potleskem a postupně se zapojovali do tance. Tančilo se, zpívalo se, losovala se tombola a všichni z merendy odcházeli příjemně unaveni a s úsměvy na tvářích. -LP-

Vzpomínka na tradiční zabíjačku

Přidáno: 2019-02-05 07:25:17

Tradičním svátkem na každé vesnici byla zabíjačka. Zabíjačka byla událost, při níž došlo k zabití doma chovaných vepřů. 31. 1. 2019 senioři vzpomínali, co vše museli před takovou zabíjačkou nachystat, někteří si zvali řezníka, někteří si vše dělali sami za pomoci rodiny. Nejednalo se pouze o zpracování masa, ale o společenskou událost, při níž se sešla celá rodina, příbuzní a sousedé. Z tradičních pochoutek si všichni zúčastnění zavzpomínali na jitrnice, jelita, mozeček s vejci, zabíjačkovou polévku, ovar, škvarky a tlačenku, kterou si měli možnost opět osobně vyzkoušet. Některé seniorky nakrájely maso, mlely kůže na mlýnku, radily koření….Celkově za pomoci všech přítomných uživatelů a aktivizačních pracovnic se podařila výborná tlačenka. -LP-

Taneční pohybová terapie s hudbou

Přidáno: 2019-02-05 06:32:54

Dne 29. 1. 2019 se konala s uživateli taneční pohybová terapie v našem Domově. Taneční pohybová terapie je jedna z forem komunikace, prostor pro vyjádření emocí, podporuje soc. kontakt a v neposlední řadě i fyzické cvičení.
Taneční pohybová terapie probíhala v malé skupině uživatelů za doprovodu hudby a začala jemným rozehřátím celého těla, samozřejmě s přihlédnutím a ohledem na pohybové možnosti a schopnosti jednotlivých účastníků. Uživatelé tak mohli pomocí šátku vyjádřit své emoce a s ním i energii, což vedlo k celkovému uvolnění (jak fyzickému, tak psychickému). Šátek jim umožňoval a zároveň uživatele motivoval k pomalým a rychlým pohybům, malým a velkým a v neposlední řadě i k fantazii. Pro všechny to bylo milé zpestření, uvolnění a odreagování od běžných zaběhnutých činností.  -LP-

Senioři jeli do divadla

Přidáno: 2019-02-05 06:31:52

28. 1. 2019 se někteří naši senioři za doprovodu aktivizačních pracovnic vypravili na odpolední představení do Městského divadla ve Znojmě.
Kvalitní kulturní vyžití bylo zaměřeno na příběhy prostých lidí z pražské Malé strany. 11 seniorů našeho Domova – Domova pro seniory Jevišovice, p.o. – mělo možnost zhlédnout celkem 4 povídky od Jana Nerudy. Všichni si zvolili formální společenské oblečení (dámy róby a pánové obleky), užívali si příjemné atmosféry divadla a sledovali úžasné výkony podané herci. -LP-

<< < > >>