Služby

Vytvořeno (upraveno): 2014-01-17
Autor: Lubomír Mandát

 

Domov pro seniory Jevišovice,p.o.  
 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.   s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

 

 

Domov pro seniory  - kapacita 34 lůžek

 

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

 

 

Domov se zvláštním režimem  - kapacita 71 lůžek

 

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

 

 

Poskytované služby:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování klientům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro klienty, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím svých odborně způsobilého personálu
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění různých druhů nápojů - nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


DEMENCE
Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.
• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.

   U osob starších 80 let postihuje demence již více než 30%.

 

Demence
- organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami  osobnosti.
- Je narušena sociální a ekonomická aktivita.
- Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.
- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

 

ALZHEIMEROVA CHOROBA
• 
Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí.
• Do 45 let je toto onemocnění vzácné.
• U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence.
• Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.

 

DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU
• 
Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.
• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.
• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.
• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.

 

DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU
• 
Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)
• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.

 

DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)
• 
Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.
• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.

 

 

 

novinky

III. sportovní seniorský víceboj

Přidáno: 2018-09-18 04:35:03

Okresní sdružení české unie sportu Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem uspořádalo na Městském stadionu ve Znojmě – dne 12. 9. 2018 – již III. sportovní seniorský víceboj v turnaji pétanque. Někteří naši senioři se zúčastnili též. 10 družstev tvořilo 44 seniorů ze Znojma, Blížkovic, Miroslavi a Jevišovic. Výkony nebyly rozhodující. Všichni si za svůj výkon odnesli medaili a družstva na prvních třech místech obdržely poháry.  -LP-

5. 9. 2018_DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB aneb jeden svět pro všechny

Přidáno: 2018-09-17 01:00:24

5. 9. 2018 se konal ve Znojmě Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, kde se měly možnost prezentovat všechny soc. služby na Znojemsku. Slavnostní zahájení proběhlo v 10.00 hod. pod vedením vedoucího soc. odboru Mgr. Stanislava Maary. Náš Domov pro seniory Jevišovice, p.o. patřil opět mezi zapojené organizace. Rozdávali jsme kontakty, poskytovali informace a dohodli si s některými i termín návštěvy naší organizace. Všichni, kdo zavítali do našeho stánku, obdrželi i malou pozornost v podobě vonných sáčků, které vyráběli sami senioři DpS Jevišovice. Veřejnosti se tak v tento den naskytl přehled a reálný pohled na problematiku, když lidé potřebují nějakou pomoc či radu z oblasti sociálních služeb, vše na jednom prostranství.  -LP-

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB aneb jeden svět pro všechny_IX. ročník

Přidáno: 2018-09-14 01:46:43

Dovolujeme si Vás pozvat na Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, který se koná 5. 9. 2018 na Horním nám. ve Znojmě. Prezentovat se bude též i náš Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete zde.  -LP-

Ochutnávka různých druhů chlebů

Přidáno: 2018-08-17 05:09:47

Klienti měli možnost 16. 8. 2018 zhlédnout videoprojekci ruční a strojové výroby chleba. Chléb nebo-li chleba patří k základním potravinám. Vnější propečená část na povrchu se nazývá kůrka, vnitřní část střídka. První a poslední odkrojek chleba se nazývá patka. Poté si připomněli, jaké různé typy chlebů máme a některé i ochutnaly, např. tmavý žitný chléb, žitno-pšeničný chléb, francouzský pšeničný chléb, ruský bílý pšeničný chléb, arabský pita chléb, toustový apod. Existují i chleby s ovesnými vločkami, vlašskými ořechy, s přídavkem cibule, slunečnicových semínek a dalších pochutin. Někteří senioři vzpomínali, jak jedli suchý chleba, když měli hlad a někteří, jak si chlebu neváží, vyhazují ho. Dále říkali – chléb je boží dar - chlebem a solí vítají některé kraje své hosty, chléb znamená - každodenní nezbytnou výživu, sůl je znamení čistoty a vzácnosti.
Domnívám se, že po zhlédnutí filmu si budou voňavého a křupavého pokrmu více vážit všichni. -LP-

Den plný pohybu

Přidáno: 2018-08-07 08:29:49

Dne 26. 7. 2018 se naši klienti zúčastnili III. ročníku sportovního dne v Domově pro seniory Skalice, kde reprezentovali náš Domov – Domov pro seniory Jevišovice.
Akce se zúčastnilo 7 Domovů z blízkého okolí. Celý den byl nabitý sportovními a se sportem souvisejícími aktivitami.
Klienti tak měli možnost zúčastnit se rozmanitých soutěží (hodu na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč). Na sportovní den jeli naši klienti opravdu s velkým odhodláním a postupně poráželi všechny soupeře, až se probojovali na krásné 2. místo.
A protože v tento den počasí i sluníčko všem přálo, samozřejmostí bylo pro všechny zúčastněné doplňování tekutin a na závěr připraveno malé pohoštění. Naši klienti odjížděli spokojeni a plni zážitků. Do Domova se vraceli šťastni a s medailemi. Pravidelný pohyb je určitě zárukou zdraví, dobré nálady a radosti. -LP-

<< < > >>