Důležité upozornění - více ZDE

Opatření Covid- 19

 

-        služby Domova pro seniory Jevišovice jsou zajišťovány v plném rozsahu

-        zákaz návštěv je řešen na jednotlivých odděleních domova individuálně na základě aktuálního výskytu onemocnění Covid- 19

-        organizace postupuje v souladu se všemi platnými nařízeními Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR

a    Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

-        průběžně jsou přijímáni noví klienti na základě negativního testu na onemocnění
Covid- 19

-        všeobecné informace o zdravotním stavu klientů poskytuje vedoucí sociálního
a zdravotního úseku Bc. Hana Černá, DiS., a to od pondělí do pátku v časech
od 9:00 hod. – 14:00 hod. na tel. čísle 515 300 654

-        informace o běžných záležitostech klientů poskytují sociální pracovnice od pondělí
do pátku v časech 7:30 hod. – 14:00 hod na tel. čísle 515 300 655

-        celkové informace o organizaci, zákazu a povolení návštěv a dalších preventivních opatřeních v souvislosti s onemocněním Covid- 19 podá ředitel Domova pro seniory Jevišovice na tel. čísle 603 168 299

-        pro komunikace mezi klienty a rodinnými příslušníky byly zřízeny tři telefonní čísla,
na které se rodinní příslušníci dovolají personálu jednotlivých oddělení domova
a ti následně telefon předají konkrétnímu klientovi:

·       budova A, oddělení 1. patro a přízemí: 723 460 894

·       budova A, oddělení Za jídelnou: 723 460 895

·       budova B: 723 460 895

-        možností komunikace rodiny s klientem je po předchozí domluvě se sociálními pracovnicemi také pomocí videohovoru přes tablet pomocí aplikací Skype, WhatsApp nebo Messenger

-        doporučujeme rodinným příslušníkům při návštěvě klientů domova, aby v případě výskytu respiračních onemocnění (rýma, kašel) u návštěvníka použili respirátor nebo zvážili odložení návštěvy klienta na jiný termín

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 16. 11. 2022
 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice, že od
středy 16. 11. 2022 budou povoleny návštěvy na oddělení B, budova B.

Ke dni 16. 11. 2022 jsou návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice povoleny na všech odděleních.

 

 

Aktuální informace pro návštěvy

ke dni 25. 10. 2022

V rámci prevence z důvodu zvýšeného výskytu respiračního onemocnění
se od úterý 25. 10. 2022 do odvolání ruší návštěvy na oddělení B, budova B.

Po předchozí telefonické domluvě na oddělení B (tel. 515 300 661) je možné vzít si klienta – rodinného příslušníka mimo budovu B (např. do areálu parku Domova).

 Na ostatních odděleních zůstávají návštěvy bez omezení.

 

Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice jsou umožněny ve vnitřních prostorách domova KAŽDÝ DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod. Po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem daného oddělení je možné si domluvit jiný termín návštěvy v domově.

 

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

 

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz