Důležité upozornění - více ZDE

Pravidelné činnosti na odděleních

Denně - cvičení s hudbou, relaxační, uvolňovací a dechová
Denně - práce s barvami, papírem, látkou, korálky k procvičování jemné motoriky

Každý pátek - Bohoslužba

1x za 14 dní ve čtvrtek a v sobotu – Dobrovolníci z ADRY
1x za 14 dní v sobotu – Mše církve Adventistů sedmého dne

Každý měsíc – oslava narozenin klientů, chystání pochutin, pečení cukroví

Pravidelné činnosti v dílně

Denně - pletení košíků z pedigu, výroba keramických výrobků  

 

Plán aktivit na rok 2020

Leden

Tříkrálová nadílka

Trénování paměti, procvičování   s hmatovými pytlíčky ,

Křeslo pro hosta  knihovnice ,                                               

„Hejbejte se v každém věku“ relaxační cvičení s  hudbou

Oslava narozenin klientů                                             

Tradiční česká zabíjačka s výrobou tlačenky a ochutnávkou 

Taneční terapie s hudbou


Únor

Masopustní merenda  

 

Oslava narozenin klientů   
Zpívánky s panem Ondrouškem při lidovkách

 

Koblížkové dopoledne s masopustním vyprávěním

Knihovnice četba na pokračování

Dopoledne  s aromaterapie - bylinné koupele rukou a nohou 
Kinokavárna  s promítání filmu na přání

Tvořeníčko s keramickou hlínou


Březen

Oslava MDŽ –  hudební projekce

Prostřeno s  degustací – výroba pomazánek                                                                                                                                           Tvoření s dětmi  ZŠ na téma velikonoce

Oslava narozenin klientů

Pohybová aktivita s terapeutickými pomůcky

Dopoledne pro pohlazení  duše –  muzikoterapie

Velikonoční jarmark s prodejem našich výrobků

 

Duben

Zdobení Skořápkovníku
Prodejní den výrobků na podporu aktivizace klientů

Oslava narozenin klientů

Pálení čarodějnic – s opékáním buřtů

mezigenerační setkání dětí a klientů u opékání špekáčků

Kolekce filmů pro pamětníky Reminiscenční dopoledne, s osobnostmi
Pečení perníčku z různých receptů


Květen

Den matek – oslava

Oslava narozenin klientů
Májové koulení v petanque

Odpoledne s  country  písničkami – pan Krejčí
Vaření podle starých receptů  výroba pampeliškového medu  

Výroba dárk. předmětů na den ot. dveří

Výlet do Solné jeskyně

Návštěva psího útulku Přimětice

Klobouková slavnost  s živou hudbou


Červen

Den květů - sbírání bezu a výroba šťávy

Oslava narozenin klientů
Jahodové  pokušení
Ovocné kulinaření - výroba marmelády

Vítání léta, sušení bylinek

Vzpomínky na české  esa

Den otevřených dveří

Dopoledne  na Slovensku - vše o tomto státě s ochutnávkou jejich výrobků


Červenec

Výlet do místní kavárny ČAS na kávu

Oslava narozenin klientů

Vzpomínky na slavné zpěváky- pan Krejčí

Chlebové dopoledne -aneb chléb našich babiček pečení chleba

Okurkobraní -  zavařování okurek

Zpívánky -  za doprovodu p.Ondrouška


Srpen

Pohybová terapie s ergoterapeutickými pomůckami

Oslava narozenin klientů

Zahradní slavnost s opékáním buřtů a živou hudbou

Kinokavárna s promítáním na přání

 


Září

Návštěva místního kostela – výstava – poděkování za úrodu, zapálení svíček za příbuzné 

Oslava narozenin klientů
Šrudlobraní – soutěž o nejlepší štrudl

Švestkové kulinaření

Výlet po okolí Jevišovic

Výroba pečeného čaje


Říjen

Bramborobraní výroba různých pochoutek z brambor

Podzimní tvoření – s dětmi ze ZŠ

Oslava narozenin klientů

Dýnobraní
Trénování paměti s relaxačním cvičením
Beseda s knihovnicí  na téma  co nového v Jevišovicích

 
Listopad  

   
Uctění památky zesnulých na hřbitově 

Příprava adventní doby - vánoční výzdoba ,prodejní výstava výrobků
Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dětí ze ZŠ Jevišovice

Oslava narozenin klientů
Pečení perníčků podle starých receptů


Prosinec 


Čertovská nadílka
Vánoční setkání s dobrovolníky z církve adventistů

Slavnostní oběd
Oslava jubilantů
Tvoření s dětmí  ,pečení cukroví
Silvestrovská besídka s pochutinami

 

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 
·     I nadále je možná komunikace klientů s rodinami pomocí tabletu, tzv. videohovorem, nebo na uvedených telefonních číslech:

                     Budova A:               tel.: 723 460 894      (slouží pro volání rodina       →       klient)

                 Budova B:               tel.: 723 460 895      (slouží pro volání rodina       →       klient)

                 Odd. za jídelnou:     tel.: 607 268 807      (slouží pro volání rodina       →       klient)

 

 

 

Podrobnější informace u sociálních pracovnic DPS Jevišovice na tel.: čísle 515 300 655 (nebo na mobilních telefonech jednotlivých pracovnic)

Žádost o darování nepotřebných materiálů k dalšímu využití

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Domov pro Seniory Jevišovice, aktivizační úsek pro volnočasové aktivity klientů,  

žádá veřejnost o případné darovaní nevyužívaných ručně pletených svetrů – na párání, zbytků vlny a příze, které budou využity při ruční aktivizační činnosti našich klientů domova k výrobě koberečků, náramků a dalšímu tvoření.

Finální výrobky klientů Domova pro seniory Jevišovice z těchto materiálů  budou nadále sloužit k dobročinným účelům (např. pro Psí útulek Znojmo – Přímětice, Načeratice u Znojma, apod).

 

Prosíme kontaktujte aktivizační pracovnici Renatu Hádkovou

tel. 515 300 658.

 mobil 775602920   

email aktivizace@domovjevisovice.cz

Informace o zrušení obědů pro cizí strávníky od 1.1.2020

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz