Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

Vyjádření Domova pro seniory Jevišovice k pseudokauze
 „ odmítnutí očkování klientů v DPS Jevišovice“.

 

Úvodem chci uvést, že se důrazně distancuji od osobních sporů místních politiků a novinářů. Nadále nechci být spojován s touto „politickou“ kauzou a chci svůj čas věnovat řízení naší příspěvkové organizace a péči o klienty. 

 

K objasnění celé situace uvádím fakta:

 

Téma vakcinace:

 

DPS Jevišovice neodmítl očkování svých klientů proti Covid 19. Jako statutární zástupce organizace Domova pro seniory Jevišovice, p.o. jsem od nikoho neobdržel žádnou nabídku na mimořádnou dodávku vakcíny proti Covid 19.  Nemohl jsem tedy odmítnout něco, co mi nebylo nabídnuto. O provedeném proočkování klientů DPS Jevišovice proti Covid 19 jsem se dozvěděl až z novinového článku ve Znojemském týdnu z pondělí 4. ledna 2021. 

 

Domov pro seniory Jevišovice je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem a je povinen se  řídit vakcinační strategií státu respektive kraje. Pan starosta Málek nemá žádné oprávnění k distribuci vakcíny mezi klienty domova potažmo mezi veřejnost. Navíc je neobvyklé, aby starosta obce sloužil jako prostředník mezi dvěma příspěvkovými organizacemi se stejným zřizovatelem (nemocnice a DPS).  Aby očkování bylo účinné a efektivní, musí se naočkovat všichni k očkování dobrovolně přihlášeni klienti domova včetně personálu, nikoliv pouze několik klientů. To vše již od pondělí 11.1.2021 zajišťuje a organizuje pomocí mobilních očkovacích týmů z FN Brno přímo Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, včetně zajištění následné druhé dávky vakcíny, která se aplikuje po 3 týdnech. Prioritou je pro mě zajištění nejvyšší možné bezpečnosti při očkování klientů.

 

Téma zanedbání péče v rámci opatření proti  Covid 19:

 

DPS Jevišovice nebyl rozhodně více zasažen pandemií Covid 19 než jiné domovy v Jihomoravském kraji. Informace o tom, že DPS Jevišovice byl jedním z nejhůře postižených zařízení covidem  není pravdivá a bylo by vhodné  zveřejnit údaje, z jakého zdroje  bylo provedeno srovnání jednotlivých domovů v rámci Jihomoravského kraje. Počty zemřelých v domově se výrazně statisticky neliší od údajů z předchozích let.  Situaci s covidem jsme rozhodně nepodcenili. Již od začátku epidemie jsme přijali velmi přísná opatření a děláme maximum, abychom ochránili zdraví našich klientů. Transparentně informujeme o situaci na našich webových a facebookových stránkách. To jsou jasná fakta, za kterými si stojím a každý si je může ověřit. Velmi mě  mrzí, že je zneužíván strach a smutek blízkých našich klientů, pro řešení osobních sporů, které s činností domova vůbec nesouvisí. 

 

Chci zdůraznit, že situace v Domově pro seniory Jevišovice je plně pod kontrolou a k datu 15.1.2021 neevidujeme žádného pozitivně testovaného klienta ani zaměstnance v organizaci.

 

Žádám novináře a ostatní zástupce médií, aby se v této věci nadále obraceli na tiskový odbor zřizovatele naší organizace Jihomoravský kraj.

 

Ing. Pavel Chloupek, ředitel,  15.1.2021

 

 

 

 

Aktuální informace k návštěvám

k 6. 1. 2021 

Od neděle 10. 1. 2021 budou v Domově pro seniory Jevišovice opětovně povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech NEDĚLE a ÚTERÝ, vždy od 13:30 hod do 16:30 hod., délka návštěvy bude stanovena na 30 minut
a budou povoleny pouze dvě osoby u klienta.

Všechny návštěvy se musí vždy předem domluvit na konkrétní den a čas konání návštěvy
u sociální pracovnice v PRACOVNÍ DNY (pondělí až pátek) od 8:00 hod. do 14:00 hod.
na tel. čísle: 720 948 159 nebo emailem: socialni@domovjevisovice.cz

K umožnění návštěvy je potřeba doložit POTVRZENÍ o provedeném testu (antigenní POC nebo PCR, ne starší než 48 hodin. Antigenní test lze od 16.12.2020 ZDRAMA získat např. na odběrovém místě nemocnice Znojmo nebo
u většiny praktických lékařů), NEBO DOLOŽIT POTVRZENÍ o absolvování prodělaném onemocnění COVID- 19 (nesmí být starší 90 dnů, potvrzení vydá praktický lékař). 

Každý návštěvník také MUSÍ MÍT RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 (NESTAČÍ   jednorázová ani textilní ROUŠKA), zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření. Respirátor nezajišťuje Domov pro seniory Jevišovice. Respirátor je možné zakoupit v lékárnách, prodejnách zdravotních potřeb nebo v hypermarketech.

  

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM
A VYCHÁZKÁM KLIENTŮ V DPS JEVIŠOVICE
K DATU 23.12.2020

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ZE DNE 21.12.2020

O přijetí krizového opatření

Vládní nařízení:

      I.          S účinností ode dne 22. 12. .2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1.     Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hod. od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2.     Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

 Opatření domova pro seniory Jevišovice

Z důvodu neustále se měnících vládních nařízení žádáme rodinné příslušníky našich klientů, aby sledovali média (TV, rádio, internet), popřípadě webové stránky nebo facebook Domova pro seniory Jevišovice. Očekáváme, že z důvodu zhoršení epidemické situace a přechodu do pátého stupně systému PES k datu 27. 12. 2020, že Domovy pro seniory budou opětovně uzavřeny pro veřejnost – návštěvy ke klientům a zároveň omezeny vycházky pro klienty domovů mimo zařízení.

Z důvodu nových plánovaných vládních opatření RUŠÍME DO ODVOLÁNÍ VEŠKERÉ NÁVŠTĚVY v Domově pro seniory Jevišovice. O dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat.

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V DPS JEVIŠOVICE
A VYCHÁZKÁM KLIENTŮ MIMO ZAŘÍZENÍ
(k datu 16.12.2020)

Do pátku 18.12.2020 včetně platí stávající stav i pokyny k návštěvám v Domově pro seniory Jevišovice
(návštěvy 13:30 – 16:30hod., viz předchozí informace o návštěvách).

Od soboty 19.12.2020 se mění termín a systém návštěv a to následovně:

-        TERMÍN návštěv bude pouze v ÚTERÝ a NEDĚLI od 13:30 do 16:30 hod.,
délka návštěvy 30 minut, maximálně 2 osoby u lůžka.
I nadále je nutno se předem objednat na tel. čísle: 720 948 159

NOVĚ – ZMĚNA

DOMOV PRO SENIORY JEVIŠOVICE z kapacitních personálních důvodů
OD NEDĚLE 20.12.2020 NEBUDE PROVÁDĚT ANTIGENNÍ TESTY PŘÍMO V ZAŘÍZENÍ, JE NUTNÉ SI ZAJISTIT POTVRZENÍ o provedeném testu (POC nebo PCR, ne starší 48 hodin) u jiných poskytovatelů (od 16.12.2020 celoplošně zdarma antigenní test, např. praktický lékař nebo odběrové místo nemocnice Znojmo), NEBO DOLOŽIT POTVRZENÍ o absolvování prodělaném onemocnění COVID- 19 (nesmí být starší 90 dnů).

Informace k vycházení klientů mimo DpS Jevišovice (platné od 16.12.2020):

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 o změně krizového opatření jsou umožněny klientům DpS vycházky mimo zařízení a to následovně:

1.     vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID -19

2.  - vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů

3.   - uživatel sociálních služeb POUŽÍVÁ V PRŮBĚHU VYCHÁZKY RESPIRÁTOR alespoň třídy FFP2 nebo KN95 (nedostačující je rouška)

 

Zároveň sdělujeme, že jsme nuceni i nadále dodržovat vládní opatření týkající se PROKAZOVÁNÍ NEGATIVNÍHO TESTU u všech návštěv v budovách Domova pro seniory Jevišovice.

 

 

 

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ 

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že ke dni 16.12.2020 neevidujeme žádného pozitivně testovaného klienta a ani zaměstnance v Domově pro seniory Jevišovice.

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM – SKAUTSKÉ středisko JEVIŠOVICE

Dovolte mi, abych jménem klientů a zaměstnanců naší organizace poděkoval všem dospělým členům skautského střediska Jevišovice (Junák – Český skaut, středisko Jevišovice), zastoupeného Ing. Jitkou Veselou Ph.D – hospodářkou střediska a členy střediska Kamilem Kučmou a Pavlínou Kosíkovou, za poskytnutý významný finanční dar pro zkvalitnění služeb klientům Domova pro seniory Jevišovice. Poskytnutý finanční dar byl použit na zakoupení 2 ks generátoru ozónu, sloužících pro dezinfekci vnitřních prostor (pokojů klientů, kanceláří, apod) domova jako prevence před šířením nákazy Covid 19. Velice si vaší pomoci vážíme.

VIZ. FOTOGALERIE - PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Ing. Pavel Chloupek, ředitel DPS Jevišovice

 

NÁVŠTĚVY – AKTUÁLNÍ INFORMACE K 10.12.2020

 

Informujeme rodinné příslušníky, že vzhledem k prodlouženému nouzovému stavu do 23.12.2020 bude systém návštěv PROBÍHAT na základě předchozího objednání u sociální pracovnice
(tel. 720 948 159) ve stejných termínech jako doposud tj. NEDĚLE, ÚTERÝ, PÁTEK. Tento stav bude platit do konce nouzového stavu nebo do odvolání.

 

 

NABÍDKA VÝROBKŮ ZHOTOVENÝCH KLIENTY DPS JEVIŠOVICE

 

 

Domov pro seniory Jevišovice nabízí krásné vánoční dárky či dekorace ve formě
keramických sošek, výrobků z pedigu a koberečků pro domácí zvířata.
Tyto výrobky zhotovené přímo klienty Domova pro seniory Jevišovice můžete zakoupit dvojím způsobem:

1.  - Přímo v Domově pro seniory Jevišovice na základě předchozí telefonické nebo emailové objednávky (Hádková Renata: tel. 775 602 920, Levá Jiřina: tel. 604 749 071 nebo společný email: aktivizace@domovjevisovice.cz)
a to každou středu v čase 13:00 - 15:00 hod.

2.    - V Městské knihovně Jevišovice v provozní době, tedy v úterý a čtvrtek od 9 do 12 hod. a od 13 do 18 hod.
a v pátek o 13 do 18 hodin. u paní Zdenky Komůrkové
(tel. 603 856 253)

 

Nabízené výrobky včetně cen si můžete prohlédnout na webových stránkách
Domova pro seniory Jevišovice: www.domovjevisovice.cz v sekci
FOTOGALERIE – Výrobky klientů 12/2020

 

 

Zjednodušené INFORMACE k NÁVŠTĚVÁM v Domově pro seniory Jevišovice:
(platné pro období od 5.12.2020
12.12.2020, poté dle dalšího usnesení vlády ČR)

TERMÍNY NÁVŠTĚV (POUZE na základě předchozího telefonického nebo emailového objednání !!!):

DEN

DATUM

ČAS

NEDĚLE

6.12.2020

13:30 hod – 16:30 hod

ÚTERÝ

8.12.2020

13:30 hod – 16:30 hod

PÁTEK

11.12.2020

13:30 hod – 16:30 hod

 

 

 

 

 

Návštěvy budou probíhat v 30minutových intervalech v omezeném počtu osob. Poslední návštěva bude umožněna v 16:00 hod.

KDE SE MŮŽE NÁVŠTĚVNÍK OBJEDNAT NA TERMÍN NÁVŠTĚVY:

·        telefonicky v PRACOVNÍ DOBĚ v čase 8-14 hod u sociální pracovnice domova na telefonním čísle: 720 948 159

·        emailem na adrese:  socialni@domovjevisovice.cz

·        výše uvedené kontakty slouží i pro poskytování informací o průběhu návštěv

 

KDO MŮŽE NA NÁVŠTĚVU PŘIJÍT:

Rodinní příslušníci klientů nebo osoby blízké klientům starší 18 let (na základě předchozího telefonického nebo emailového objednání)

KOLIK OSOB: 2 osoby k jednomu klientovi v jednom termínu

za JAKÝCH PODMÍNEK:

1.      Každý návštěvník se před zahájením návštěvy prokáže DOKLADEM o absolvování PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS COV-2 s negativním výsledkem, který vystaví laboratoř nebo odběrové centrum nebo praktický lékař (test nesmí být starší než 48 hodin před zahájením návštěvy), případně je možné provést antigenní POC test (výtěr z dutiny nosní) přímo v domově pro seniory Jevišovice zdravotnickým   personálem. Test slouží pouze k umožnění návštěv v domově (nebude vydán žádný oficiální doklad).

2.      TESTY NEMUSÍ absolvovat nebo předkládat potvrzení o absolvování testu osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy PRODĚLALY onemocnění COVID- 19 a DOLOŽÍ O TOM DOKLAD vystavený praktickým lékařem.

3.      Každý návštěvník MUSÍ MÍT RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 (NESTAČÍ   jednorázová ani textilní ROUŠKA), zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření. Respirátor nezajišťuje Domov pro seniory Jevišovice. Respirátor je možné zakoupit v lékárnách, prodejnách zdravotních potřeb nebo v hypermarketech.

Další pokyny pro návštěvy (platné pro budovu A, budovu B i C):

 

Návštěvníci se v předem dohodnutý den a časový termín shromáždí před hlavní budovou Domova pro seniory Jevišovice. Na základě výzvy jednotlivě vstoupí do budovy, předloží doklady o provedených testech a vyplní související potřebné formuláře (průkaz totožnosti sebou).  Poté budou moci vykonat návštěvu u svého příbuzného na jednotlivých oddělní domova. 

 

OZNÁMENÍ

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že ke dni 3.12.2020 již neevidujeme žádného pozitivně testovaného klienta a ani zaměstnance v Domově pro seniory Jevišovice.

 

Zároveň informujeme veřejnost, že i nadále probíhá pravidelné testování všech zaměstnanců Domova pro seniory Jevišovice v pětidenních cyklech dle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice v Brně

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM sbírky „Energie pro zaměstnance DPS Jevišovice“

Dovolte, abych jménem zaměstnanců naší organizace Domov pro seniory Jevišovice poděkoval městu Jevišovice včetně knihovny v Jevišovicích, obci Hluboké Mašůvky a všem ostatním dárcům (seznam konkrétních dárců viz facebooková stránka knihovny Jevišovice a města Jevišovice) za dodávku jednorázových plášťů z netkané textilie a poskytnuté vitamíny, nealko nápoje, sladkosti, ovoce pro naše zaměstnance v rámci aktivity „Energie pro zaměstnance DPS Jevišovice“. Vámi darované produkty byly rozděleny mezi zaměstnance DPS Jevišovice
a pomohly jim lépe zvládat náročnou situaci v péči o klienty. Velice si vážíme vaší pomoci.

 Ing. Pavel Chloupek, ředitel DPS Jevišovice

 

PODĚKOVÁNÍ VOJENSKÝM ZDRAVOTNÍKŮM

Chci touto cestou poděkovat zdravotnickým specialistům - příslušníkům Armády ČR, vojenský útvar Bučovice, rotmistru Lukáši Navrátilovi a četaři Zdeňku Kordulovi, za významnou pomoc při plošném testování 74 zaměstnanců a 105 klientů Domova pro seniory Jevišovice ve čtvrtek 22.10.2020.

Díky jejich profesionálnímu nasazení bylo možné velmi ohleduplně provést testování všech osob v domově během čtvrtečního dopoledne. Výpomoc obou vojenských specialistů byla zároveň vítaným zpestřením běžného života v domově v rámci současného komplikovaného období.

Ing. Pavel Chloupek, ředitel

 

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÝM HASIČŮM

Dovolte, abych jménem naší organizace Domov pro seniory Jevišovice i jménem našich klientů poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Vranovská Ves, zastoupených panem Radkem Kloudou (starostou SDH) a panem Lukášem Dubcem (velitelem SDH), kteří v pondělí 26.10.2020 naší organizaci BEZPLATNĚ zapůjčili (a zaškolili pracovníky údržby DPS Jevišovice v obsluze) průmyslové generátory ozónu pro preventivní plošnou dezinfekci vnitřních prostor areálu domova.

 

Ing. Pavel Chloupek, ředitel

 

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM

Touto cestou děkujeme všem dobrovolníkům, kteří chtějí pomoci Domovu pro seniory Jevišovice v této nelehké době. Vámi nabízené pomoci si velice vážíme, ale k dnešnímu dni (26.10.2020) se nám prozatím daří zajistit provoz domova na většině úsecích. V současné době bychom potřebovali z důvodu čerpání Ošetřování člena rodiny (zavřené ZŠ a MŠ Jevišovice) a nařízené karantény některých našich zaměstnanců pomoc na pozici úklid a obecné pomocné práce.

Dobrovolníci v případě zájmu mohou kontaktovat personální úsek DpS Jevišovice
paní Bc. Lenku Illkovou na mail:

personalni@domovjevisovice.cz nebo na tel. číslo: 515 300 664, 720 948 160

 

Vedení DpS Jevišovice

 

AKTUALIZOVANÉ OZNÁMENÍ

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že ve čtvrtek 22.10.2020 bylo z preventivních důvodů  provedeno plošné testování na Covid 19 všech zaměstnanců a všech klientů DPS  prostřednictvím 2 speciálně vyškolených zdravotnických příslušníků Armády ČR (včetně jednoho  vojenského osobního vozidla pro přepravu odebraných vzorků).

Během dnešního dne 23.10.2020 (pátek v odpoledních hodinách) byly do DPS doručeny ze strany hygienické stanice výsledky všech testovaných osob. Byla zjištěna 1/3 pozitivně testovaných zaměstnanců a polovina pozitivně testovaných klientů DPS. Pozitivně testovaní zaměstnanci byli odesláni po dohodě s lékařem do preventivní karantény. Nikdo ze zaměstnanců ani klientů DPS nemá žádné vážné zdravotní komplikace. Všichni klienti jsou pod aktivním lékařským dohledem.  Rodinní příslušníci konkrétních pozitivně testovaných klientů jsou prostřednictvím sociálních pracovníků DPS přímo telefonicky informováni o situaci.

Domov pro seniory Jevišovice pokračuje v souvislosti s rizikem výskytu Covid 19 v provádění zvýšených hygienických opatření dle pokynů,hygienické stanice,  MZ ČR i JMK.

Celkový provoz je prozatím organizace schopna řešit pomocí svých zaměstnanců. Z preventivních důvodů pouze pro případ nouze byli osloveni i dobrovolníci ze strany studentů a ostatní veřejnosti.

O případných nových závažných skutečnostech v DPS Jevišovice Vás budeme průběžně informovat.

Vedení DPS Jevišovice

 

 

NOVÉ OZNÁMENÍ

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že k dnešnímu dni 20.10.2020 (úterý) byly u několika našich zaměstnanců zjištěny příznaky respiračního onemocnění. Tito zaměstnanci byli nebo neprodleně budou odesláni na provedení PCR testů na Covid 19 na hygienickou stanici. Nikdo z těchto zaměstnanců není ve vážném zdravotním stavu ani hospitalizován v nemocnici.

Žádný z klientů DPS Jevišovice nemá vážné příznaky respiračního onemocnění. Všichni klienti jsou pod aktivním lékařským dohledem a v nejbližších dnech budou u všech provedeny kontrolní testy na Covid 19.

Při akutním zhoršení zdravotního stavu některého z klientů, bude DPS Jevišovice neprodleně informovat rodinné příslušníky konkrétních klientů o jejich zdravotním stavu.

Domov pro seniory Jevišovice pokračuje v souvislosti s možným zvýšeným rizikem výskytu COVID

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Přidáno: 2020-10-09 13:39:55

 

 

Nová lůžka

Přidáno: 2020-06-23 09:02:56

Úctyhodných 68 pečovatelských lůžek Sentida 3 zamířilo na konci května ze společnosti LINET do Domova pro seniory Jevišovice. S kompletní obměnou lůžkového fondu začali v Domově pro seniory Jevišovice před pěti lety, kdy postupně všech 105 dosluhujících lůžek nahradili lůžky novými, moderními a elektricky polohovatelnými. „Někteří klienti stráví většinu dne na lůžku, a proto požadujeme pro klienty kvalitativně vyšší standard pečovatelských lůžek v rámci zachování vysoké úrovně péče. Naši senioři si to zaslouží,“ vysvětluje ředitel Domova pro seniory Jevišovice Ing. Pavel Chloupek, proč si vybrali polohovatelná lůžka z osvědčené řady Sentida. Právě lůžka typu Sentida 3 s patentovaným konceptem postranic SafeFree a naprogramovanými polohami pro bezpečný spánek, pohodlnou mobilizaci a optimální ošetřování přispívá ke komfortu a bezpečnosti klientů i ošetřujícího personálu.

Poděkování

Přidáno: 2020-04-07 11:33:26

Vedení Domova pro seniory Jevišovice děkuje městu Jevišovice a dalším drobným dárcům za poskytnuté ochranné pomůcky (roušky,…) pro klienty a zaměstnance Domova.

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz