Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 31.3.2020

 

 

• V Domově pro seniory Jevišovice se nenachází žádný klient ani zaměstnanec, který by měl pozitivní nález na koronavirus

• Žádný zaměstnanec není v dobrovolné ani nařízené karanténě
• Zaměstnankyně, které jsou nyní v domácnosti, se starají o své nezletilé děti v důsledku uzavření škol a školek
• Domov pro seniory Jevišovice učinil zásadní opatření, aby nebyl nikdo z klientů, zaměstnanců v DPS Jevišovice ani dalších občanů Jevišovic ohrožen rizikem přenosu nákazy (všichni zaměstnanci a klienti DPS Jevišovice, kteří se pohybují po Domově nosí povinně hygienické roušky a dodržují zvýšený hygienický režim)
• Klienti mají zákaz vycházet mimo areál DPS Jevišovice a doporučeno zdržovat se pouze v objektech DPS Jevišovice
• Domov má připraven krizový plán v případě podezření na výskyt koronaviru
• Veškerá hygienická opatření vedení DPS Jevišovice – krizový tým aktualizuje každé ráno

  

Krizový tým DPS Jevišovice 

 

 

 

 Základní informace pro rodinné příslušníky klientů DPS Jevišovice

V našem zařízení se nevyskytuje aktuálně žádný klient ani zaměstnanec, který by byl pozitivní na koronavir. Zákaz navštěvovat klienty trvá do odvolání. Prosíme rodinné příslušníky, aby vzniklou situaci respektovali a nadále dodržovali zákaz návštěv.

 

Informace o klientech a provozu poskytují pouze v pracovní době DPS Jevišovice

(Pondělí až Pátek v čase 7.30 – 14.00 hod)

1.     Všeobecné informace o zdravotním stavu – Vrchní sestra (VSZÚ) Hana Černá, DiS. – tel.: 515 300 654

2.     Informace o běžných záležitostech klientů podají sociální pracovnice -  tel.: 515 300 655

3.     Celkové informace o organizaci, zákazu a povolování návštěv a další preventivních opatřeních v souvislosti s koronavirem podá přímo ředitel DPS Jevišovice – tel.: 603 168 299

 

V rámci možnosti komunikace mezi klienty a rodinnými příslušníky byly nově zřízeny dvě telefonní linky, na které se lze pouze dovolat personálu jednotlivých oddělení (Budova A, Budova B). Personál telefonní hovor předá konkrétnímu klientovi. Telefonní hovory jsou možné realizovat od Pondělí do Neděle v čase 13.00 – 16.00 hod.

1.     Budova A – tel.: 723 460 894        (slouží pro volání rodina             klient)

2.    
Budova B – tel.: 723 460 895        (slouží pro volání rodina              klient)

 

Tyto telefonní linky mohou využívat zejména rodiny, jejichž rodinný příslušník nemá vlastní mobilní telefon. 

 

 

 

 

 

 Vítejte na internetových stránkách Domova pro seniory v Jevišovicích.

 

naše moto:

Všechno je krásné ve svůj čas.

Sofokles

 

 

Domov pro seniory Jevišovice,p.o.  
 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.   s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

  

Domov pro seniory  - kapacita 34 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Domov se zvláštním režimem  - kapacita 71 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 55 let
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Poskytované služby zahrnují:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování klientům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro klienty, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím svého odborně způsobilého personálu
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění různých druhů nápojů - nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhy chronických duševních onemocnění: 


DEMENCE
• Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.
• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.

   U osob starších 80 let postihuje demence již více než 30%.

- organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami  osobnosti. 
- Je narušena sociální a ekonomická aktivita. 
- Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.
- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

ALZHEIMEROVA CHOROBA
• Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí. 
• Do 45 let je toto onemocnění vzácné. 
• U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence. 
• Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.

DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU
• Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.
• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.
• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.
• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.

DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU
• Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)
• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.

DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)
• Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.
• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Návštěva senátora Ing. P. Štohla v Domově pro seniory Jevišovice

Přidáno: 2020-04-03 07:07:04

Ve čtvrtek 2. dubna 2020 navštívil senátor Ing. Pavel Štohl Domov pro seniory Jevišovice, aby předal seniorům a zaměstnancům dar v podobě ochranných prostředků proti šíření nákazy koronavirem.
Za Domov pro seniory Jevišovice převzali respirátory FFP 2 ředitel Ing. Pavel Chloupek a vrchní sestra Hana Černá v souladu se  zvýšeným  hygienickým režimem v areálu organizace mimo hlavní budovu.  Domov pro seniory si váží každé pomoci v této složité době.

Poděkování

Přidáno: 2020-03-25 13:11:58

Domov pro seniory Jevišovice děkuje neznámému dárci za dodávku ovoce pro naše zaměstnance ke zvýšení imunity v období koronavirové pandemie.

Dopoledne s aromaterapií

Přidáno: 2020-02-13 14:48:28

Aromaterapie doslova znamená „léčbu pomocí vůní.“ Je složena ze dvou slov: „aroma“ – vůně a „terapie“ – léčba. Je to druh alternativní medicíny, který užívá rostlinné těkavé látky známé jako éterické oleje a další vonné složky za účelem změny mysli, nálady, procesu poznávání nebo zdraví. Éterické oleje mají blahodárné účinky na organismus, navozují pocit duševní pohody, působí proti stresu a pomáhají obnovit rovnováhu těla i duše. A tak se dopoledne 4. 2. 2020 proměnila společenská místnost Domova pro seniory Jevišovice ve speciální a uklidňující prostor, kde se sešla zajímavá skupina klientek - seniorek. K příjemné atmosféře přispěla nejen vůně, ale i světlo svíček, které bylo podpořeno uzavřením venkovních okenic. Pracovnice v soc. službách pro výchovnou nepedagogickou činnost (aktivizační pracovnice) prováděly masáž končetin vedoucí k uvolnění ztuhlých svalů, zlepšení prokrvení a odbourání stresu. Seniorky si vychutnávaly příjemný pocit blaženosti s úsměvem na tváři a aktivizační pracovnice se přesvědčily, že svoji práci dělají dobře, a že má smysl. -LP-

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz