Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

Domov pro seniory Jevišovice se nachází 16 km severozápadně od Znojma uprostřed 23 hektarového anglického zámeckého parku. Domov pro seniory poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.  s celkovou kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách.

Organizace zajišťuje 2 sociální služby:

Domov pro seniory:

Senioři, ve věku 60 let a více, kteří vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci potřebují pravidelnou pomoc, nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí a nejsou schopny zajistit své potřeby pomocí jiných sociálních služeb nebo své rodiny.

Domov se zvláštním režimem:

Senioři, kteří dosáhli věku 55 let a více, vyžadují celodenní ošetřovatelskou péči z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké či Alzheimerovy demence, nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí a nejsou schopni zajistit své potřeby pomocí jiných sociálních služeb nebo své rodiny

 

Cílem Domova je získat důvěru klienta a jeho spokojenost tím, že budeme podporovat jeho soběstačnost, respektovat jeho potřeby, poskytovat odborné sociální služby a základní sociální poradenství, modernizovat a zkvalitňovatprostředí a vybavení.

 

„Všechno je krásné ve svůj čas“

Sofokles

 

Webové stránky Domova pro seniory Jevišovice jsou momentálně pro zrakově postižené ve "výstavbě".
V případě potřeby kontaktujte prosím sociální pracovnice nebo ředitele Domova (viz. kontakty).

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Přidáno: 2020-10-09 13:39:55

Nová lůžka

Přidáno: 2020-06-23 09:02:56

Úctyhodných 68 pečovatelských lůžek Sentida 3 zamířilo na konci května ze společnosti LINET do Domova pro seniory Jevišovice. S kompletní obměnou lůžkového fondu začali v Domově pro seniory Jevišovice před pěti lety, kdy postupně všech 105 dosluhujících lůžek nahradili lůžky novými, moderními a elektricky polohovatelnými. „Někteří klienti stráví většinu dne na lůžku, a proto požadujeme pro klienty kvalitativně vyšší standard pečovatelských lůžek v rámci zachování vysoké úrovně péče. Naši senioři si to zaslouží,“ vysvětluje ředitel Domova pro seniory Jevišovice Ing. Pavel Chloupek, proč si vybrali polohovatelná lůžka z osvědčené řady Sentida. Právě lůžka typu Sentida 3 s patentovaným konceptem postranic SafeFree a naprogramovanými polohami pro bezpečný spánek, pohodlnou mobilizaci a optimální ošetřování přispívá ke komfortu a bezpečnosti klientů i ošetřujícího personálu.

Poděkování

Přidáno: 2020-04-07 11:33:26

Vedení Domova pro seniory Jevišovice děkuje městu Jevišovice a dalším drobným dárcům za poskytnuté ochranné pomůcky (roušky,…) pro klienty a zaměstnance Domova.

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz