Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 17. 8. 2022
 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice,
že od středy 17. 8. 2022 budou povoleny návštěvy na oddělení Za Jídelnou, budova A.

Ke dni 17. 8. 2022 jsou návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice povoleny na všech odděleních

 

 

 

 

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 6. 8. 2022
 

V rámci prevence z důvodu zvýšeného výskytu respiračního onemocnění se
od soboty 6. 8. 2022 do odvolání ruší návštěvy na oddělení Za Jídelnou, budova A.

Po předchozí telefonické domluvě na oddělení Za Jídelnou (tel. 515 300 668) je možné vzít
si klienta – rodinného příslušníka mimo budovu A (např. do areálu parku Domova)

  

Na ostatních odděleních zůstávají návštěvy bez omezení. 

 

 

 

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 9. 5. 2022
 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice,
že od pondělí 9. 5. 2022 budou povoleny návštěvy na oddělení B, budova B.

Ke dni 9. 5. 2022 jsou návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice povoleny na všech odděleních. 

 

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 28. 4. 2022
 

V rámci prevence z důvodu zvýšeného výskytu respiračního onemocnění se
od čtvrtka 28. 4. 2022 do odvolání ruší návštěvy na oddělení B, budova B.

Po předchozí telefonické domluvě na oddělení B (tel. 515 300 661) je možné vzít
si klienta – rodinného příslušníka mimo budovu B (např. do areálu parku Domova)

  

Na ostatních odděleních zůstávají návštěvy bez omezení.

 

 

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 25. 4. 2022
 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice,
že od pondělí 25. 4. 2022 budou povoleny návštěvy na oddělení 1. patro,
hlavní budova A (aktuálně jsou povoleny návštěvy na všech odděleních
Domova pro seniory Jevišovice).

I nadále platí stávající pravidla:

-        Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice jsou umožněny  

          KAŽDÝ DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod. 

-        i nadále návštěva musí mít po celou dobu návštěvy vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95, zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření

  

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 28. 3. 2022
 

V rámci prevence z důvodu zvýšeného výskytu respiračního onemocnění se
od pondělí 28. 3. 2022 do odvolání ruší návštěvy na oddělení 1. patro, hlavní budova A.

 

Na ostatních odděleních a budově B zůstávají návštěvy bez omezení.

 

 

 

Aktuální informace k návštěvám v DpS Jevišovice

ke dni 14. 3. 2022

 

Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice jsou umožněny  

KAŽDÝ DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod.

 

-         na základě zrušeného mimořádného opatření ze dne 11. 3. 2022
se návštěvy NOVĚ NEMUSÍ prokazovat antigenními a PCR testy
ani dokládat potvrzení o prodělané nemoci Covid 19 nebo absolvovaném očkování

 

-       i nadále návštěva musí mít po celou dobu návštěvy vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95, zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření

 

 

OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

 

 

 

 

Informace k návštěvám v DpS Jevišovice od 14.2.2022

Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice budou umožněny OD PONDĚLÍ 14.2.2022
KAŽDÝ
DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod., za stávajících platných podmínek:

-        Návštěva musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95, zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření

 

-        K umožnění návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Jevišovice je potřeba doložit:

o   Potvrzení o provedeném testu

   (antigenní POC test ne starší 24 hodin nebo PCR test, ne starší 72 hodin).

o   Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19

   (nesmí být starší 30 dnů od pozitivního PCR testu)

o   Certifikát o prodělaném očkování proti nemoci COVID 19:

(od provedeného očkování uplynula doba 14 dnů a více)

 

 

Pokud nebude mít návštěva POTVRZENÍ potřebné k umožnění návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Jevišovice, NELZE návštěvu ve vnitřních prostorách uskutečnit.

 

 

 

DOČASNÁ ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍCH DNŮ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů o MIMOŘÁDNÉ ZMĚNĚ NÁVŠTĚVNÍCH DNŮ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, které budou probíhat následujícím způsobem:

Návštěvní dny v termínu od 24. prosince 2021 do 31. prosince 2021 od 13:30 do 16:00 hod. budou umožněny KAŽDÝ DEN po předchozím objednání na jednotlivých odděleních Domova – telefonní čísla viz. níže.

 

Od 1. ledna 2022 budou návštěvy v Domově opětovně probíhat ve dnech ČTVRTEK
a NEDĚLE od 13:30hod. do 16:00 hod.

 

   Každá návštěva se předem objedná na daném oddělení, kde je umístěn jeho rodinný příslušník:

o   odd. I. patro          515 300 657; 603 977 506

o   odd. přízemí          515 300 652; 720 948 161

o   odd. za jídelnou    515 300 668; 603 977 919 

o   budova B                515 300 661; 603 977 320

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Změna NÁVŠTĚVNÍCH DNŮ v Domově pro seniory Jevišovice
(od 29.11.2021)

 

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR, budou
s platností od pondělí 29.11.2021 upraveny návštěvní dny takto:

ČTVRTEK: 13:30 hod. – 16:00 hod.

NEDĚLE: 13:30 hod. – 16:00 hod.

 

(Pozn.: V současné době se nevyskytuje v Domově pro seniory Jevišovice onemocnění Covid – 19.)

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Změna ohledně prokázání bezinfekčnosti pro vykonání návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice od 15.11.2021

Dle nařízení Vlády ČR se od pondělí 15.11.2021 mění platnost testů pro uskutečnění

návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice:

 

Antigenní test nesmí být starší 24h, PCR test nesmí být starší 72h.

 

I nadále se můžete prokázat certifikátem o ukončeném očkování na Covid-19 nebo

potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 ( ne starším 180 dní).

 

 

 

VOLBY 2021 V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE

 

Ve dnech 8. - 9. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voleb se zúčastnili také klienti Domova pro seniory Jevišovice (dále jen Domova). Městský úřad Jevišovice pověřil okrskovou volební komisi, aby prostřednictvím jejich členů zajistil pomocí přenosné volební schránky řádné uskutečnění voleb i v Domově pro seniory. Mezi seniory Domova byl o volby velký zájem. Klienti si uvědomují důležitost vlastního rozhodnutí. Někteří využili volební práva volit přímo ve volební místnosti Městského úřadu v Jevišovicích. Volby v Domově proběhly bez komplikací a všichni odcházeli s pocitem splněného volebního práva. 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR

 

 

Domov pro seniory Jevišovice touto cestou děkuje společnosti CHRISTEYNS, s.r.o., ODRY, za významný finanční příspěvek. Darovaná finanční částka bude použita na nákup elektricky ovládaného chodítka pro klienty Domova pro seniory Jevišovice.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR

  

Domov pro seniory Jevišovice touto cestou děkuje panu starostovi Jevišovic Mgr. Pavlovi Málkovi a všem návštěvníkům filmu PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL, který se promítal dne 27.8.2021 v letním kině Jevišovice, za finanční příspěvek z vybraného vstupného ve výši 7 320,-Kč. Finanční částka bude použita na nákup elektricky ovládaného chodítka pro klienty Domova pro seniory Jevišovice.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Změna ohledně prokázání bezinfekčnosti pro vykonání návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice od 9.7.2021 

 

Dle nařízení Vlády ČR se od pátku 9. července budou muset lidé (návštěvy), kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě Domova pro seniory Jevišovice negativním POC testem na covid-19 ne starším 72 hod. nebo PCR testem ne starším 7 dní.

 

 

 

 

Informace k návštěvám v DpS Jevišovice

Od pondělí 14. června 2021 budou povoleny návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice každý den (PO – NE) od 13:30 hod do 16:00 hod., za těchto podmínek:

-    Každá návštěva se předem objedná na daném oddělení, kde je umístěn jeho rodinný příslušník:

o   odd. I. patro          515 300 657; 603 977 506

o   odd. přízemí          515 300 652; 720 948 161

o   odd. za jídelnou    515 300 668; 603 977 919

o   budova B                515 300 661; 603 977 320

 

-     Návštěva musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95, zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření

 

-  K umožnění návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Jevišovice je potřeba doložit:

o   Potvrzení o provedeném testu (antigenní POC ne starší 72 hodin nebo PCR, ne starší 7 dnů).

o   Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19 (nesmí být starší 180 dnů, potvrzení vydá praktický lékař)

o   Certifikát o prodělaném očkování proti nemoci COVID 19:

§  Více jak 22 dní od provedeného očkování první dávkou

§  Více jak 14 dní od provedeného očkování druhou dávkou (ukončené)

 

Jestliže si klienta bude chtít vzít rodinný příslušník mimo budovu DPS Jevišovice, může po předchozí domluvě s personálem daného oddělení
v kterýkoliv den a kteroukoliv hodinu bez jakýchkoliv podmínek (doporučujeme čas návštěv v odpoledních hodinách).

 

Ve vnitřních prostorách Domova i nadále opatření – platí 2 osoby na 30 minut u jednoho klienta.

 

 

 

 

POZOR

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL K 6.4.2021

pro kontakt rodiny s klientem

 

K datu 6.4.2021 proběhla změna telefonních čísel pro komunikaci rodinných příslušníků s klienty Domova pro seniory Jevišovice.

 

Nová telefonní čísla jsou uvedena v záložce KONTAKTY (odstavec pod kontakty na sociální pracovníky)

 

 

 

 

OZNÁMENÍ   k 22.3.2021

 

 

Klienti DpS Jevišovice naočkovaní oběma dávkami očkovací látkou proti Covid-19 (dle nařízení vlády ČR č. 296 ze dne 18.3.2021), mohou po předchozí konzultaci se sociální pracovnicí Domova pro seniory Jevišovice (tel. 720 948 159) opustit budovu Domova pro seniory Jevišovice bez nutnosti následného umístění do karantény. Klient i návštěva musí mít vlastní RESPIRÁTOR.

 

Aktuální informace k návštěvám v DpS Jevišovice

k 22.3.2021 

Od neděle 28. 3. 2021 budou v Domově pro seniory Jevišovice opětovně povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech NEDĚLE a ÚTERÝ, vždy od 13:30 hod do 16:30 hod., délka návštěvy bude stanovena na 30 minut
a budou povoleny pouze dvěma osobám
u klienta
.

Všechny návštěvy se musí vždy předem domluvit na konkrétní den a čas konání návštěvy
u sociální pracovnice v PRACOVNÍ DNY (pondělí až pátek) od 8:00 hod. do 14:00 hod.
na tel. čísle: 720 948 159 nebo emailem: socialni@domovjevisovice.cz

K umožnění návštěvy je potřeba doložit POTVRZENÍ o provedeném testu (antigenní POC nebo PCR, ne starší než 48 hodin. Antigenní test lze od 16.12.2020 ZDRAMA získat např. na odběrovém místě nemocnice Znojmo nebo
u většiny praktických lékařů), NEBO DOLOŽIT POTVRZENÍ o absolvování prodělaném onemocnění COVID- 19 (nesmí být starší 90 dnů, potvrzení vydá praktický lékař). NEBO nově doloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (obou dávek očkovací látky) od kterého uplynulo nejméně 14 dní.

 

Každý návštěvník také MUSÍ MÍT vlastní RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 (NESTAČÍ   jednorázová ani textilní ROUŠKA), zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření. Respirátor nezajišťuje Domov pro seniory Jevišovice. Respirátor je možné zakoupit v lékárnách, prodejnách zdravotních potřeb nebo v hypermarketech.

 

 

 

 

INFORMACE

KE DNI 10.3.2021

 

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že ke dni 10. 3. 2021 v Domově pro seniory Jevišovice neevidujeme žádného pozitivně testovaného klienta ani zaměstnance na COVID-19.

 

 

 

    INFORMACE O 2. FÁZI OČKOVÁNÍ
V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE

<span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Ro

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Přidáno: 2020-10-09 13:39:55

 

 

Nová lůžka

Přidáno: 2020-06-23 09:02:56

Úctyhodných 68 pečovatelských lůžek Sentida 3 zamířilo na konci května ze společnosti LINET do Domova pro seniory Jevišovice. S kompletní obměnou lůžkového fondu začali v Domově pro seniory Jevišovice před pěti lety, kdy postupně všech 105 dosluhujících lůžek nahradili lůžky novými, moderními a elektricky polohovatelnými. „Někteří klienti stráví většinu dne na lůžku, a proto požadujeme pro klienty kvalitativně vyšší standard pečovatelských lůžek v rámci zachování vysoké úrovně péče. Naši senioři si to zaslouží,“ vysvětluje ředitel Domova pro seniory Jevišovice Ing. Pavel Chloupek, proč si vybrali polohovatelná lůžka z osvědčené řady Sentida. Právě lůžka typu Sentida 3 s patentovaným konceptem postranic SafeFree a naprogramovanými polohami pro bezpečný spánek, pohodlnou mobilizaci a optimální ošetřování přispívá ke komfortu a bezpečnosti klientů i ošetřujícího personálu.

Poděkování

Přidáno: 2020-04-07 11:33:26

Vedení Domova pro seniory Jevišovice děkuje městu Jevišovice a dalším drobným dárcům za poskytnuté ochranné pomůcky (roušky,…) pro klienty a zaměstnance Domova.

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz