Důležité upozornění - více ZDE

Univerzita třetího věku (dále jen U3V) je program celoživotního vzdělávání zaměřený na vzdělávání osob v postproduktivním věku
Vzdělávání má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoli profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul
Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné.
•Představuje jednu z možností naplnění volného času
•Podporuje aktivizaci seniorů
•Podporuje psychickou a fyzickou svěžest osob ve vyšším věku
•Eliminuje sociální vyloučení, u možňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku
•Má především charakter „společenské události“

V Domově pro seniory Jevišovice se realizoval v letech 2018 a 2019 projekt Univerzita třetího věku, kterého se zúčastnili klienti Domova. Po oba roky se Univerzity třetího věku zúčastnilo 12 klientů domova, kteří úspěšně celý systém univerzitního vzdělání dokončili a obdrželi závěrečný certifikát.

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Aktuální informace pro návštěvy
ke dni 16. 11. 2022
 

Informujeme rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Jevišovice, že od
středy 16. 11. 2022 budou povoleny návštěvy na oddělení B, budova B.

Ke dni 16. 11. 2022 jsou návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice povoleny na všech odděleních.

 

 

Aktuální informace pro návštěvy

ke dni 25. 10. 2022

V rámci prevence z důvodu zvýšeného výskytu respiračního onemocnění
se od úterý 25. 10. 2022 do odvolání ruší návštěvy na oddělení B, budova B.

Po předchozí telefonické domluvě na oddělení B (tel. 515 300 661) je možné vzít si klienta – rodinného příslušníka mimo budovu B (např. do areálu parku Domova).

 Na ostatních odděleních zůstávají návštěvy bez omezení.

 

Návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice jsou umožněny ve vnitřních prostorách domova KAŽDÝ DEN (pondělí až neděle) od 13:30 hod do 16:00 hod. Po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem daného oddělení je možné si domluvit jiný termín návštěvy v domově.

 

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

 

 

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz