Přednášky

DSCN2475.jpgDSCN2516.jpgDSCN2524.jpg
DSCN2796.jpgDSCN2801.jpgDSCN2889.jpg
DSCN2905.jpgDSCN3227.jpgDSCN2894.jpg
DSCN3259.jpgDSCN3258.jpgDSCN1838.jpg
<< <
-1- 2 3 4
> >>
novinky

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Přidáno: 2017-12-15 01:31:41

Ve středu 13. 12. 2017 proběhl již 7. ročník celostátní akce - ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Celou republikou se rozezněly vánoční koledy a náš Domov pro seniory Jevišovice nebyl výjimkou, též jsme se zpojili do akce. "Neseme vám noviny", "Narodil se Kristus Pán"...zaznělo Domovem a na více než 800 místech po celé ČR i v zahraničí. -LP-

Rozsvěcování vánočního stromu_1. 12. 2017

Přidáno: 2017-12-06 09:30:58

Jako tradičně se u příležitosti vánočních svátků i letos rozzářil obrovský vánoční strom před Domovem pro seniory Jevišovice. Rozsvěcování stromečku má své kouzlo, které snad nikdy neomrzí seniory ani malé. O příjemnou sváteční pohodu se postarali také žáci ze ZŠ Jevišovice. Nejprve si všichni společně zazpívali koledy a poté se pustili do zdobení vánočního stromu. Nebylo důležité, jaké kdo vyrobil ozdoby a kolik jich na stromeček zavěsil, ale to, že se společně všichni sešli a vytvořili magickou atmosféru Vánoc. -LP-

Vystoupení hudebního dua - EVA a VAŠEK -

Přidáno: 2017-11-28 09:05:42

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se konal v našem Domově koncert pěvecké a zároveň manželské dvojice Evy a Vaška. Svým repertoárem ohromili nejen uživatele Domova pro seniory Jevišovice, ale i širokou veřejnost. Společně milým vystoupením vytvořili příjemnou atmosféru a všem přítomným vykouzlili úsměv na rtech. Posluchači zaplněných prostorů odměnily umělce bouřlivým potleskem. Na rozloučenou si všichni zúčastnění odnesli z této akce DVD vystupujícího dua. -LP-

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Přidáno: 2017-11-28 08:34:58

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly vyhlášeny prezidentem Milošem Zemanem na pátek 20. 10. 2017 od 14:00–22:00 hod. a na sobotu 21. 10. 2017 od 8:00–14:00 hod. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají každé čtyři roky dle zásady poměrného zastoupení. Do dolní komory parlamentu se volí celkem 200 poslanců. Jednotlivé kraje (V ČR jich máme 14) se dělí na volební okrsky. Každý kraj má určen maximální počet kandidátů na kandidátní listině. Také v našem Domově se uživatelé rozhodli vzít osud do vlastních rukou a volit. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, jsme požádali Městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohli uživatelé hlasovat i mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyslala k voličům své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Každý volič musel okrskové volební komisi prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem. Po obdržení úřední obálky vstoupil volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vložil do úřední obálky 1 volební lístek. Hlasovací lístek byl vždy pro kandidující stranu a byla možnost na něm zakroužkovat až čtyři kandidáty. Udělením těchto preferenčních hlasů bylo možné posunout některé kandidáty výše a ti potom měli větší šanci se dostat do poslanecké sněmovny. Do urny se mohl vložit pouze jeden volební lístek a musel být vložen do správné obálky k tomu určené (nikoli do obálky od volebních lístků). Jsou to právě senioři, kteří patří na rozdíl od mladších skupin k disciplinovaným účastníkům voleb. -LP-

Podzimní tvoření mezi dvěma generacemi

Přidáno: 2017-10-13 10:22:07

Při úterním (10. 10. 2017) prosluněném dopoledni navštívily Domov pro seniory děti ze ZŠ Jevišovice a společně s klienty vytvářeli podzimní dekoraci – téma bylo zvířátka. Klienti předpřipravili šablony zvířátek, které společně s prvňáčky dotvořili. Akce tak potvrdila užitečnost prolínání dvou generací, z nichž profitují obě dvě strany. Snaha a soutěživost o nejlepšího ježka či sovu byla opravdu u obou generací. Dovolíme si říci, že u seniorů byla podpořena vnitřní spokojenost, pozornost i sociální kontakt, naplnit tak vlastní důležitost. -LP- 

<< < > >>