Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

DOČASNÁ ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍCH DNŮ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů o MIMOŘÁDNÉ ZMĚNĚ NÁVŠTĚVNÍCH DNŮ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, které budou probíhat následujícím způsobem:

Návštěvní dny v termínu od 24. prosince 2021 do 31. prosince 2021 od 13:30 do 16:00 hod. budou umožněny KAŽDÝ DEN po předchozím objednání na jednotlivých odděleních Domova – telefonní čísla viz. níže.

 

Od 1. ledna 2022 budou návštěvy v Domově opětovně probíhat ve dnech ČTVRTEK
a NEDĚLE od 13:30hod. do 16:00 hod.

 

   Každá návštěva se předem objedná na daném oddělení, kde je umístěn jeho rodinný příslušník:

o   odd. I. patro          515 300 657; 603 977 506

o   odd. přízemí          515 300 652; 720 948 161

o   odd. za jídelnou    515 300 668; 603 977 919 

o   budova B                515 300 661; 603 977 320

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Změna NÁVŠTĚVNÍCH DNŮ v Domově pro seniory Jevišovice
(od 29.11.2021)

 

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR, budou
s platností od pondělí 29.11.2021 upraveny návštěvní dny takto:

ČTVRTEK: 13:30 hod. – 16:00 hod.

NEDĚLE: 13:30 hod. – 16:00 hod.

 

(Pozn.: V současné době se nevyskytuje v Domově pro seniory Jevišovice onemocnění Covid – 19.)

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Změna ohledně prokázání bezinfekčnosti pro vykonání návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice od 15.11.2021

Dle nařízení Vlády ČR se od pondělí 15.11.2021 mění platnost testů pro uskutečnění

návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice:

 

Antigenní test nesmí být starší 24h, PCR test nesmí být starší 72h.

 

I nadále se můžete prokázat certifikátem o ukončeném očkování na Covid-19 nebo

potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 ( ne starším 180 dní).

 

 

 

VOLBY 2021 V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE

 

Ve dnech 8. - 9. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voleb se zúčastnili také klienti Domova pro seniory Jevišovice (dále jen Domova). Městský úřad Jevišovice pověřil okrskovou volební komisi, aby prostřednictvím jejich členů zajistil pomocí přenosné volební schránky řádné uskutečnění voleb i v Domově pro seniory. Mezi seniory Domova byl o volby velký zájem. Klienti si uvědomují důležitost vlastního rozhodnutí. Někteří využili volební práva volit přímo ve volební místnosti Městského úřadu v Jevišovicích. Volby v Domově proběhly bez komplikací a všichni odcházeli s pocitem splněného volebního práva. 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR

 

 

Domov pro seniory Jevišovice touto cestou děkuje společnosti CHRISTEYNS, s.r.o., ODRY, za významný finanční příspěvek. Darovaná finanční částka bude použita na nákup elektricky ovládaného chodítka pro klienty Domova pro seniory Jevišovice.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR

  

Domov pro seniory Jevišovice touto cestou děkuje panu starostovi Jevišovic Mgr. Pavlovi Málkovi a všem návštěvníkům filmu PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL, který se promítal dne 27.8.2021 v letním kině Jevišovice, za finanční příspěvek z vybraného vstupného ve výši 7 320,-Kč. Finanční částka bude použita na nákup elektricky ovládaného chodítka pro klienty Domova pro seniory Jevišovice.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Změna ohledně prokázání bezinfekčnosti pro vykonání návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice od 9.7.2021 

 

Dle nařízení Vlády ČR se od pátku 9. července budou muset lidé (návštěvy), kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě Domova pro seniory Jevišovice negativním POC testem na covid-19 ne starším 72 hod. nebo PCR testem ne starším 7 dní.

 

 

 

 

Informace k návštěvám v DpS Jevišovice

Od pondělí 14. června 2021 budou povoleny návštěvy v Domově pro seniory Jevišovice každý den (PO – NE) od 13:30 hod do 16:00 hod., za těchto podmínek:

-    Každá návštěva se předem objedná na daném oddělení, kde je umístěn jeho rodinný příslušník:

o   odd. I. patro          515 300 657; 603 977 506

o   odd. přízemí          515 300 652; 720 948 161

o   odd. za jídelnou    515 300 668; 603 977 919

o   budova B                515 300 661; 603 977 320

 

-     Návštěva musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95, zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření

 

-  K umožnění návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Jevišovice je potřeba doložit:

o   Potvrzení o provedeném testu (antigenní POC ne starší 72 hodin nebo PCR, ne starší 7 dnů).

o   Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19 (nesmí být starší 180 dnů, potvrzení vydá praktický lékař)

o   Certifikát o prodělaném očkování proti nemoci COVID 19:

§  Více jak 22 dní od provedeného očkování první dávkou

§  Více jak 14 dní od provedeného očkování druhou dávkou (ukončené)

 

Jestliže si klienta bude chtít vzít rodinný příslušník mimo budovu DPS Jevišovice, může po předchozí domluvě s personálem daného oddělení
v kterýkoliv den a kteroukoliv hodinu bez jakýchkoliv podmínek (doporučujeme čas návštěv v odpoledních hodinách).

 

Ve vnitřních prostorách Domova i nadále opatření – platí 2 osoby na 30 minut u jednoho klienta.

 

 

 

 

POZOR

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL K 6.4.2021

pro kontakt rodiny s klientem

 

K datu 6.4.2021 proběhla změna telefonních čísel pro komunikaci rodinných příslušníků s klienty Domova pro seniory Jevišovice.

 

Nová telefonní čísla jsou uvedena v záložce KONTAKTY (odstavec pod kontakty na sociální pracovníky)

 

 

 

 

OZNÁMENÍ   k 22.3.2021

 

 

Klienti DpS Jevišovice naočkovaní oběma dávkami očkovací látkou proti Covid-19 (dle nařízení vlády ČR č. 296 ze dne 18.3.2021), mohou po předchozí konzultaci se sociální pracovnicí Domova pro seniory Jevišovice (tel. 720 948 159) opustit budovu Domova pro seniory Jevišovice bez nutnosti následného umístění do karantény. Klient i návštěva musí mít vlastní RESPIRÁTOR.

 

Aktuální informace k návštěvám v DpS Jevišovice

k 22.3.2021 

Od neděle 28. 3. 2021 budou v Domově pro seniory Jevišovice opětovně povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech NEDĚLE a ÚTERÝ, vždy od 13:30 hod do 16:30 hod., délka návštěvy bude stanovena na 30 minut
a budou povoleny pouze dvěma osobám
u klienta
.

Všechny návštěvy se musí vždy předem domluvit na konkrétní den a čas konání návštěvy
u sociální pracovnice v PRACOVNÍ DNY (pondělí až pátek) od 8:00 hod. do 14:00 hod.
na tel. čísle: 720 948 159 nebo emailem: socialni@domovjevisovice.cz

K umožnění návštěvy je potřeba doložit POTVRZENÍ o provedeném testu (antigenní POC nebo PCR, ne starší než 48 hodin. Antigenní test lze od 16.12.2020 ZDRAMA získat např. na odběrovém místě nemocnice Znojmo nebo
u většiny praktických lékařů), NEBO DOLOŽIT POTVRZENÍ o absolvování prodělaném onemocnění COVID- 19 (nesmí být starší 90 dnů, potvrzení vydá praktický lékař). NEBO nově doloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (obou dávek očkovací látky) od kterého uplynulo nejméně 14 dní.

 

Každý návštěvník také MUSÍ MÍT vlastní RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 (NESTAČÍ   jednorázová ani textilní ROUŠKA), zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření. Respirátor nezajišťuje Domov pro seniory Jevišovice. Respirátor je možné zakoupit v lékárnách, prodejnách zdravotních potřeb nebo v hypermarketech.

 

 

 

 

INFORMACE

KE DNI 10.3.2021

 

Informujeme rodinné příslušníky našich klientů, že ke dni 10. 3. 2021 v Domově pro seniory Jevišovice neevidujeme žádného pozitivně testovaného klienta ani zaměstnance na COVID-19.

 

 

 

    INFORMACE O 2. FÁZI OČKOVÁNÍ
V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE

ze dne 16.2.2021

Oznamujeme rodinným příslušníkům našich klientů, že dne 16.2.2021 proběhla v Domově pro seniory Jevišovice druhá fáze očkování proti Covid-19 prostřednictvím mobilního týmu z FN U sv. Anny Brno u dobrovolně přihlášených klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Jevišovice.

 U žádného ze zaměstnanců ani z klientů domova se po očkování neprojevily zdravotní komplikace. 

 

 

 

Informace k návštěvám
ke dni 15.2.2021
 

Informujeme rodinné příslušníky uživatelů Domova pro seniory Jevišovice, že z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 u 4 uživatelů, bude v domově od 15.2.2021 do odvolání vydán ZÁKAZ NÁVŠTĚV. Toto opatření organizace provádí z preventivních důvodů pro zamezení šíření pandemie Covid 19. O obnovení návštěv Vás budeme aktuálně informovat na webových stránkách Domova pro seniory Jevišovice.

 

 

INFORMACE KE DNI 2.2.2021 

 

Dne 2.2.2021 byla při pravidelném testování antigenními testy na Covid-19 zjištěna pozitivita u 3 zaměstnanců Domova pro seniory Jevišovice, kteří jsou nyní v domácí karanténě. Celkový počet pozitivně testovaných jsou 4 zaměstnanci.  Domov pro seniory Jevišovice aktuálně zvýšil stávající hygienická opatření tak, aby nedocházelo k šíření nákazy.

 

 

INFORMACE KE DNI 29.1.2021 

Dne 29.1.2021 byla při pravidelném testování antigenními testy na Covid-19 zjištěna pozitivita u 1 zaměstnance Domova pro seniory Jevišovice, který je nyní v domácí karanténě.

 

 

    INFORMACE O 1. OČKOVÁNÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE

ze dne 26.1.2021

Oznamujeme rodinným příslušníkům našich klientů, že dne 26.1.2021 proběhla v Domově pro seniory Jevišovice první fáze očkování proti Covid-19 prostřednictvím mobilního týmu z FN U sv. Anny Brno, u dobrovolně přihlášených klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Jevišovice.

Druhá fáze očkování proti Covid-19 proběhne za 21 dní, také prostřednictvím mobilního týmu z FN U sv. Anny Brno.

 

 

 

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ O OČKOVÁNÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE

 

Oznamujeme rodinným příslušníkům našich klientů, že první fáze očkování proti COVID-19 prostřednictvím mobilního očkovacího týmu z FN Usv Anny Brno u dobrovolně přihlášených klientů a zaměstnanců bude probíhat v úterý 26.1.2021 v dopoledních hodinách. Konkrétní informace k času očkování obdrží Domov pro seniory Jevišovice ze strany očkovacího týmu 1 den předem.

 

INFORMACE K 20.1.2021

 

Informujeme rodinné příslušníky klientů, že v Domově pro seniory Jevišovice evidujeme 1 zaměstnance s NEGATIVNÍM testem na Covid 19, který je v povinné karanténě z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Klientům Domova pro seniory Jevišovice v této souvislosti nehrozí ŽÁDNÉ nebezpečí

 

 

 

Vyjádření Domova pro seniory Jevišovice k pseudokauze
 „ odmítnutí očkování klientů v DPS Jevišovice“.

 

Úvodem chci uvést, že se důrazně distancuji od osobních sporů místních politiků a novinářů. Nadále nechci být spojován s touto „politickou“ kauzou a chci svůj čas věnovat řízení naší příspěvkové organizace a péči o klienty. 

 

K objasnění celé situace uvádím fakta:

 

Téma vakcinace:

 

DPS Jevišovice neodmítl očkování svých klientů proti Covid 19. Jako statutární zástupce organizace Domova pro seniory Jevišovice, p.o. jsem od nikoho neobdržel žádnou nabídku na mimořádnou dodávku vakcíny proti Covid 19.  Nemohl jsem tedy odmítnout něco, co mi nebylo nabídnuto. O provedeném proočkování klientů DPS Jevišovice proti Covid 19 jsem se dozvěděl až z novinového článku ve Znojemském týdnu z pondělí 4. ledna 2021. 

 

Domov pro seniory Jevišovice je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem a je povinen se  řídit vakcinační strategií státu respektive kraje. Pan starosta Málek nemá žádné oprávnění k distribuci vakcíny mezi klienty domova potažmo mezi veřejnost. Navíc je neobvyklé, aby starosta obce sloužil jako prostředník mezi dvěma příspěvkovými organizacemi se stejným zřizovatelem (nemocnice a DPS).  Aby očkování bylo účinné a efektivní, musí se naočkovat všichni k očkování dobrovolně přihlášeni klienti domova včetně personálu, nikoliv pouze několik klientů. To vše již od pondělí 11.1.2021 zajišťuje a organizuje pomocí mobilních očkovacích týmů z FN Brno přímo Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí, včetně zajištění následné druhé dávky vakcíny, která se aplikuje po 3 týdnech. Prioritou je pro mě zajištění nejvyšší možné bezpečnosti při očkování klientů.

 

Téma zanedbání péče v rámci opatření proti  Covid 19:

 

DPS Jevišovice nebyl rozhodně více zasažen pandemií Covid 19 než jiné domovy v Jihomoravském kraji. Informace o tom, že DPS Jevišovice byl jedním z nejhůře postižených zařízení covidem  není pravdivá a bylo by vhodné  zveřejnit údaje, z jakého zdroje  bylo provedeno srovnání jednotlivých domovů v rámci Jihomoravského kraje. Počty zemřelých v domově se výrazně statisticky neliší od údajů z předchozích let.  Situaci s covidem jsme rozhodně nepodcenili. Již od začátku epidemie jsme přijali velmi přísná opatření a děláme maximum, abychom ochránili zdraví našich klientů. Transparentně informujeme o situaci na našich webových a facebookových stránkách. To jsou jasná fakta, za kterými si stojím a každý si je může ověřit. Velmi mě  mrzí, že je zneužíván strach a smutek blízkých našich klientů, pro řešení osobních sporů, které s činností domova vůbec nesouvisí. 

 

Chci zdůraznit, že situace v Domově pro seniory Jevišovice je plně pod kontrolou a k datu 15.1.2021 neevidujeme žádného pozitivně testovaného klienta ani zaměstnance v organizaci.

 

Žádám novináře a ostatní zástupce médií, aby se v této věci nadále obraceli na tiskový odbor zřizovatele naší organizace Jihomoravský kraj.

 

Ing. Pavel Chloupek, ředitel,  15.1.2021

 

 

 

 

Aktuální informace k návštěvám

k 6. 1. 2021 

Od neděle 10. 1. 2021 budou v Domově pro seniory Jevišovice opětovně povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech NEDĚLE a ÚTERÝ, vždy od 13:30 hod do 16:30 hod., délka návštěvy bude stanovena na 30 minut
a budou povoleny pouze dvě osoby u klienta.

Všechny návštěvy se musí vždy předem domluvit na konkrétní den a čas konání návštěvy
u sociální pracovnice v PRACOVNÍ DNY (pondělí až pátek) od 8:00 hod. do 14:00 hod.
na tel. čísle: 720 948 159 nebo emailem: socialni@domovjevisovice.cz

K umožnění návštěvy je potřeba doložit POTVRZENÍ o provedeném testu (antigenní POC nebo PCR, ne starší než 48 hodin. Antigenní test lze od 16.12.2020 ZDRAMA získat např. na odběrovém místě nemocnice Znojmo nebo
u většiny praktických lékařů), NEBO DOLOŽIT POTVRZENÍ o absolvování prodělaném onemocnění COVID- 19 (nesmí být starší 90 dnů, potvrzení vydá praktický lékař). 

Každý návštěvník také MUSÍ MÍT RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 (NESTAČÍ   jednorázová ani textilní ROUŠKA), zároveň musí dodržovat během celé návštěvy hygienická režimová opatření. Respirátor nezajišťuje Domov pro seniory Jevišovice. Respirátor je možné zakoupit v lékárnách, prodejnách zdravotních potřeb nebo v hypermarketech.

  

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM
A VYCHÁZKÁM KLIENTŮ V DPS JEVIŠOVICE
K DATU 23.12.2020

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ZE DNE 21.12.2020

O přijetí krizového opatření

Vládní nařízení:

      I.          S účinností ode dne 22. 12. .2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1.     Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hod. od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených pro

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Přidáno: 2020-10-09 13:39:55

 

 

Nová lůžka

Přidáno: 2020-06-23 09:02:56

Úctyhodných 68 pečovatelských lůžek Sentida 3 zamířilo na konci května ze společnosti LINET do Domova pro seniory Jevišovice. S kompletní obměnou lůžkového fondu začali v Domově pro seniory Jevišovice před pěti lety, kdy postupně všech 105 dosluhujících lůžek nahradili lůžky novými, moderními a elektricky polohovatelnými. „Někteří klienti stráví většinu dne na lůžku, a proto požadujeme pro klienty kvalitativně vyšší standard pečovatelských lůžek v rámci zachování vysoké úrovně péče. Naši senioři si to zaslouží,“ vysvětluje ředitel Domova pro seniory Jevišovice Ing. Pavel Chloupek, proč si vybrali polohovatelná lůžka z osvědčené řady Sentida. Právě lůžka typu Sentida 3 s patentovaným konceptem postranic SafeFree a naprogramovanými polohami pro bezpečný spánek, pohodlnou mobilizaci a optimální ošetřování přispívá ke komfortu a bezpečnosti klientů i ošetřujícího personálu.

Poděkování

Přidáno: 2020-04-07 11:33:26

Vedení Domova pro seniory Jevišovice děkuje městu Jevišovice a dalším drobným dárcům za poskytnuté ochranné pomůcky (roušky,…) pro klienty a zaměstnance Domova.

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz